Archiwum

KOŚZ/12/2015 Zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i dziecka w zakresie wykonywania badań genetycznych w kierunku mukowiscydozy i wrodzonych wad metabolizmu w suchych próbkach krwi pobranych na bibułę do badań przesiewowych

Wróć