Archiwum

Ogłoszenie o zamówieniu - Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w ranach konkursu nr DTA.DT.214/XII/15

Znak sprawy: DTA.DT.214/XII/15

 

 

 

INFORMACJA

O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

W imieniu Instytutu Matki i Dziecka („Zamawiający”) zawiadamiam, że w ramach konkursu ofert nr DTA.DT.214/XII/15:

 

„Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej”.

 

 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22 stycznia 2016 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 stycznia 2016 r. o godz. 11:30.

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

 

 

 

W imieniu Zamawiającego

 

Tomasz Mikołaj Maciejewski

Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka

Data utworzenia informacji: 05 stycznia 2016 r. 11:05 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: imid

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons