Archiwum

Wykonanie audytu energetycznego dla Budynku Głównego i Budynku Lipsk.

Zapytanie ofertowe

 

Instytut Matki i Dziecka, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej na wykonanie audytu energetycznego dla Budynku Głównego i Budynku Lipsk.

Zamawiający:

Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17 a, 01-211 Warszawa, tel. (22) 327 74 30, mail: dyr@imid.med.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.imid.med.pl

Dane techniczne:

Budynek Główny – 1902 r., ilość kondygnacji: 4 nadziemne użytkowe + strych nieużytkowy, 1 podziemna, pow. 11.000 m2, kubatura 45.450 m3

Budynek Lipsk – 1978 r., ilość kondygnacji: 5 nadziemne, 1 podziemna, pow. 5.062 m2, kubatura 21.290 m3.

Przewidywany koszt realizacji: 25.000 zł brutto.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać osobiście  lub przesyłać mailem w terminie do dnia 23.02.2016 roku do godziny 10:00 w siedzibie Instytutu Matki i Dziecka przy ul. Kasprzaka 17 a, 01-211 Warszawa; Dział Techniczny, bud. LIPSK, III; adres mail: tadeusz.stochowski@imid.med.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kryteria wyboru ofert:

Cena – 100%.

Dodatkowe postanowienia:

Osoba do kontaktu: p. Tadeusz Stochowski: tel. 505-366-026, mail: tadeusz.stochowski@imid.med.pl

Data utworzenia informacji: 16 lutego 2016 r. 13:05 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: imid

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons