Archiwum

Wykonanie studium wykonalności stanowiącego załącznik do dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursu projektów organizowanego przez NFOŚiGW.

Zapytanie ofertowe

 

Instytut Matki i Dziecka, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej na wykonanie studium wykonalności stanowiącego załącznik do dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursu projektów organizowanego przez NFOŚiGW.

Zamawiający:

Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17 a, 01-211 Warszawa, tel. (22) 327 74 30, mail: sekretariat@imid.med.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.imid.med.pl

Przewidywany koszt realizacji: 35.000 zł brutto.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać osobiście  lub przesyłać mailem w terminie do dnia 05.12.2015 roku do godziny 10:00 w siedzibie Instytutu Matki i Dziecka przy ul. Kasprzaka 17 a, 01-211 Warszawa; Dział Techniczny, bud. LIPSK, p. III; adres mail: tadeusz.stochowski@imid.med.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kryteria wyboru ofert:

Cena – 100%.

Dodatkowe postanowienia:

Osoba do kontaktu: p. Tadeusz Stochowski: tel. 505-366-026, mail: tadeusz.stochowski@imid.med.pl

Zamawiający udzieli szczegółowych informacji oraz zapewni wgląd do dokumentacji niezbędnej do przygotowania studium wykonalności na życzenie Oferenta.

Data utworzenia informacji: 02 grudnia 2015 r. 12:20 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: imid

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons