Konkursy bieżące

Tytuł Data utworzenia
A/DA.261.2.2020 Zakup/dostawa paliw do karetek, samochodu osobowego, agregatów prądotwórczych.

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przygotowywania leków cytostatycznych KOŚZ/6/2020

Wykonanie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej

Opracowanie audytu energetycznego dla budynku C Instytutu Matki i Dziecka wraz z planowaną rozbudową i przebudową oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z usługą doradztwa

"Konkurs ofert – działanie 1.1"

D/DIN.21-1/2020 Szacowanie wartości zamówienia na wdrożenie i integrację e-Usług dla Instytutu Matki i Dziecka

A.DZI.SAM.233.4/2020 - Sprzedaż używanego rezonansu magnetycznego oraz tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem dodatkowym

A/DZI/ST.222.6.2019 - Wykonanie systemu do dezynfekcji instalacji c.w.u

A/DZI/ST.233.2.2019 - Dostawa filtrów do central wentylacyjnych zainstalowanych w IMiD

DAE.DZI.SAM.AD.233-502/19 - Wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG, tomografów oraz monitorów medycznych

D/DIN.21.3.2019.47 Wykonanie czterech nasadzeń zamiennych

Opracowanie audytu energetycznego Budynku Głównego B Instytutu Matki i Dziecka oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

Dzierżawa powierzchni pod automaty vendingove

D/DIN.213.25.2018.5 Usunięcie jednego drzewa wraz z karpą i wykonanie dwóch nasadzeń zamiennych w ramach inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Instytutu Matki i Dziecka poprzez termomodernizację budynku C i budynku garażowego”.

D/DIN.21.3.2019.18 Wykonanie czterech nasadzeń zamiennych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku podziemnego działu obrazowania (rezonans magnetyczny i tomograf), położonego na działce ewid. Nr 14, obr. 6-04-08 Wola, w Instytucie

SZP.ZP.261-2/04/19 - Dostawa szaf chłodniczych na leki

A/DZI/SAM.230.1.2019 Dostawa asortymentu medycznego do sal pacjentów

A/DZI/ST.21.1.2019.2 Dostawa i montaż liczników ciepła w węźle ciepłowniczym w budynku A

A/DA.232.1.2019 Ogłoszenie o sprzedaży sprzętu w formie licytacji

D/DIN.21.3.2019.7 zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski branży elektrycznej (dot. inwestycji budowy podziemnego budynku Zakładu Diagnostyki Obrazowej)

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons