Konkursy bieżące

A/DA.25.1.2018 Usługa wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych

Działając w imieniu Instytutu Matki i Dziecka zapraszam do złożenia ofert na usługę wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych na okres 18 miesięcy o wartości do kwoty określonej w art. 4 pkt. 8, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Pliki do pobrania

Odpady medyczne ogłoszenie 2018

Formularz ofertowy 2018

Umowa na odpady medyczne konkurs 2018

Odpady medyczne - wyjaśnienie do zapytań

Wybór najkorzystniejszej oferty 2018

Data utworzenia informacji: 03 grudnia 2018 r. 12:26 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Daria Olko

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons