Konkursy bieżące

Wykonanie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej

Wykonanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności telekomunikacyjnej (uprawnienia wydane na podstawie obwiązujących na dzień ich wydania przepisów) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także normami, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przebudowy budynku socjalno-warsztatowego z pomieszczeniami garażowymi w Instytucie Matki i Dziecka”.

Data utworzenia informacji: 02 kwietnia 2020 r. 10:32 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Marta Opalach

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons