Konkursy bieżące

Tytuł Data utworzenia
Konkurs ofert na zakup wraz z dostawą laktatorów elektrycznych. Zakup realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na lata 2022-2026

Konkurs ofert na usługę wykonania moskitier ramkowych na oknach i drzwiach balkonowych

Konkurs ofert na zapewnienie, opracowanie i publikację tekstów prasowych o charakterze trzech artykułów sponsorowanych w mediach o zasięgu ogólnopolskim na temat projektu „Halo Mamo - pilotaż opieki telemedycznej dla kobiet w ciąży”.

Konkurs ofert na wykonanie i montaż moskitier ramkowych na oknach i drzwiach balkonowych

Konkurs na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań genetycznych w kierunku mukowiscydozy i wrodzonych wad metabolizmu w suchych próbach krwi pobranych na bibułę do badań przesiewowych noworodków KOŚZ/15/2023

Konkurs ofert na wykonanie usługi przeglądu dla termocyklerów

Konkurs ofert na zakup paliw, akcesoriów samochodowych i usługi korzystania z myjni samochodowej.

Konkurs ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej

„Zakup wraz z dostawą 4 sztuk komór laminarnych dla Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie” (kopia)

Ocena ekspresji GD2 na komórkach mięsaka Ewinga

„Zakup wraz z dostawą 4 sztuk komór laminarnych dla Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie”

Zapytanie ofertowe wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG, tomografów oraz monitorów medycznych oraz wykonywanie pomiarów pola w diatermiach dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie - powtórka

Zapytanie ofertowe wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG, tomografów oraz monitorów medycznych oraz wykonywanie pomiarów pola w diatermiach dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań wrodzonych wad metabolizmu przy pomocy systemu LC/MS/MS w suchych próbach krwi pobranych na bibułę do badań przesiewowych noworodków KOŚZ/10/2023

Konkurs ofert - przegląd agregatu TRANE CGAX 017 SE LN zainstalowanego w budynku F

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę konfiguracji systemu RedCap na podstawie załączonego OPZ

Zapytanie ofertowe ws. dostawy szyn medycznych

Konkurs ofert na wynajem 6 m2 powierzchni użytkowej pod 4 automaty vendingowe

Konkurs ofert na sukcesywną dostawę filtrów do układów wentylacyjnych zainstalowanych w IMiD

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons