Konkursy bieżące

Tytuł Data utworzenia
Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych na rzecz pacjentów Instytutu Matki i Dziecka KOŚZ/37/2022

Konkurs ofert na wynajem 6 m2 powierzchni użytkowej pod 4 automaty vendingowe

A/ZP/SZP.261-1/12/22 Komora laminarna

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przygotowywania leków cytostatycznych KOŚZ/33/2022

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przygotowywania leków cytostatycznych KOŚZ/31/2022

A/ZP/SZP.261-1/09/22 Pojemniki na ciekłe odpady chemiczne wraz z akcesoriami do tych pojemników

Zaproszenie do składania ofert na dostawę dwóch szaf do składowania cieczy łatwopalnych (o odporności ogniowej 90 min)

Zaproszenie do składania ofert na dostawę dwóch szaf do składowania cieczy łatwopalnych (o odporności ogniowej 90 min)

Zaproszenie do składania ofert na szkolenie z zakresu analizy proteomicznej przy użyciu wysokorozdzielczego Spektrometru mas: Q Exactive HF - Orbitrap MS.

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na dostawę zasilaczy UPS

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na kompleksową dostawę gazu ziemnego do IMiD

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na dostawę lodówek i chłodziarek dla Kliniki Neurologii Dzieci i Młodzieży

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na kompleksową dostawę gazu ziemnego do IMiD.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę osprzętu do gazów medycznych

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na wykonanie przeglądów technicznych/okres./gwar. central wentylacyjnych, klimatyzatorów, agregatów chłodniczych, gazowych pomp ciepła oraz nawilżaczy parowych zainstalowanych w budynkach IMiD

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na wykonanie Pięcioletnich elektrycznych pomiarów ochronnych oraz pomiarów natężenia oświetlenia w budynkach Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przygotowywania leków cytostatycznych KOŚZ/37/2021

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przygotowywania leków cytostatycznych KOŚZ/33/2021

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przygotowywania leków cytostatycznych KOŚZ/31/2021

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na realizację usługi wdrożenia oprogramowania do zarządzania informacją o nauce

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons