Konkursy bieżące

Tytuł Data utworzenia
A/DZI/ST.21.2.2021 Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany podłoża placu zabaw dla dzieci o pow. 135 m2, w zakresie demontażu i utylizacji obecnej nawierzchni, dostawy nowej nawierzchni oraz montażu nowej nawierzchni wraz z przygotowaniem podbudowy.

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na usługi napełniania butli własnych gazami medycznymi wraz z obsługą techniczną butli (legalizacja, wymiana zaworów) - II

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na usługi napełniania butli własnych gazami medycznymi wraz z obsługą techniczną butli (legalizacja, wymiana zaworów)

A/DZI/ST.241.1.2021 - Zapytanie ofertowe na "Utrzymanie sprawności eksloatacyjnej 6-ciu dźwigów osobowych w budynkach Instytut Matki i Dziecka."

IMiD/IT/1/21 Szacowanie wartości zamówienia na dostawe infrastruktury informatycznej

A/DZI/SAM.233.7/2020 - Konkurs ofert na roczną obsługę serwisową gwarancyjną urządzenia Chemagic 360-D o nr seryjnym 20240272 dla Zakładu Genetyki Medycznej.

A/DZI/ST.21.2.2020 - Konkurs ofert - osuszanie oraz naprawy ścian i posadzek w podziemnym budynku ZDO

A/DA.261.2.2020 Zakup/dostawa paliw do karetek, samochodu osobowego, agregatów prądotwórczych.

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przygotowywania leków cytostatycznych KOŚZ/6/2020

Wykonanie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej

Opracowanie audytu energetycznego dla budynku C Instytutu Matki i Dziecka wraz z planowaną rozbudową i przebudową oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z usługą doradztwa

"Konkurs ofert – działanie 1.1"

D/DIN.21-1/2020 Szacowanie wartości zamówienia na wdrożenie i integrację e-Usług dla Instytutu Matki i Dziecka

A.DZI.SAM.233.4/2020 - Sprzedaż używanego rezonansu magnetycznego oraz tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem dodatkowym

A/DZI/ST.222.6.2019 - Wykonanie systemu do dezynfekcji instalacji c.w.u

A/DZI/ST.233.2.2019 - Dostawa filtrów do central wentylacyjnych zainstalowanych w IMiD

DAE.DZI.SAM.AD.233-502/19 - Wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG, tomografów oraz monitorów medycznych

D/DIN.21.3.2019.47 Wykonanie czterech nasadzeń zamiennych

Opracowanie audytu energetycznego Budynku Głównego B Instytutu Matki i Dziecka oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

Dzierżawa powierzchni pod automaty vendingove

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons