Parking

Instytut Matki i Dziecka dysponuje 50 miejscami parkingowymi na potrzeby pacjentów.

Wjazd na teren Instytutu odbywa się bramą przy ul. Szarych Szeregów. Wyjazd z terenu Instytutu odbywa się bramą przy ul. Brylowskiej, zgodnie z oznakowaniem dróg wewnętrznych na terenie.

Parking na terenie Instytutu jest ogólnodostępnym parkingiem dozorowanym, niestrzeżonym. Pierwsze 20 minut od momentu wjazdu jest bezpłatne. Za parkowanie na terenie Instytutu, pobiera się opłatę w wysokości 5 zł, za każdą rozpoczętą godzinę, powyżej 20 minut od wjazdu. Istnieje możliwość uiszczenia zryczałtowanej opłaty dobowej w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą dobę parkowania. Zgubienie biletu parkingowego wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 50 zł. Z opłat zwolnione są pojazdy osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności – na miejscach wyznaczonych w tym celu, a także pojazdy jednośladowe. Bilet parkingowy jednorazowy pobiera się przy wjeździe na teren IMiD.

Szczegółowy opis zasad organizacji ruchu i parkowania na terenie IMiD znajduje się w "Regulaminie organizacji zasad ruchu i parkowania na terenie IMiD".

Pliki do pobrania:

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons