Postępowania bieżące

A/ZP/SZP/WKR.261-1/22

A/ZP/SZP/WKR.261-1/22 "WKR w zakresie wymiany/rozbudowy oprogramowania na system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją tj. systemu teleinformatycznego umożliwiającego wykonywanie czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenia i tworzenia dokumentów elektronicznych"

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons