Dane kontaktowe Działu Kadr i Płac

Działalność

  • Obsługa kadrowo - płacowa pracowników Instytutu.
  • Planowanie zatrudnienia oraz bezosobowego i osobowego funduszu płac.
  • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
  • Kontrolowanie i analiza dyscypliny pracy.
  • Kontrola i nadzór nad ważnością badań lekarza medycyny pracy.
  • Prowadzenie rekrutacji pracowników.
  • Sporządzanie sprawozdań, prowadzenie rejestrów.
  • Współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi.
Kierownik
Karolina Król-Komarnicka
22 32 77 407
dzial.kadr@imid.med.pl
krol-komarnicka-karolina

Dział Kadr i Płac:

22 32 77 219

22 32 77 413

22 32 77 244

22 32 77 243

    Kontakt w sprawie staży i praktyk pod numerem (22) 32 77 219

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons