Ogłoszenia bieżące

Tytuł Data utworzenia
KOŚZ/38/2023 na: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie pełnienia dyżurów w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci lub przyjmowania pacjentów w Poradni Onkologicznej."

KOŚZ/40/2023 na: „udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Położnictwa i Ginekologii w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie opieki świadczonej przez położne i pielęgniarki nad matką i dzieckiem po porodzie i po zabiegu ginekologicznym”

KOŚZ/43/2023 na: „udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie chirurgii dziecięcej oraz pełnienia dyżurów w Klinice Chirurgii Dzieci i Młodzieży”

KOŚZ/42/2023 na: „na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie chirurgii dziecięcej - pełnienia dyżurów oraz przyjmowania pacjentów w Ambulatorium

KOŚZ/37/2023 na: „na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Położnictwa i Ginekologii oraz w Poradni Ginekologiczno-Położniczej

KOŚZ/45/2023 na: „udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie rehabilitacji noworodków i niemowląt w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka”

KOŚZ/44/2023 na: „udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie pełnienia dyżurów w Klinice Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii”

KOŚZ/36/2023 na: „udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie neonatologii i intensywnej terapii”.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons