Ogłoszenia bieżące

Tytuł Data utworzenia
KOŚZ/5/2023 na: udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie Chirurgii Dziecięcej.

KOŚZ/4/2023 na: Prowadzenie samodzielnej opieki lekarza polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, wszystkim potrzebującym pomocy medycznej w zakresie usług wyjazdowych Zespołu N Noworodkowego

KOŚZ/3/2023 na: Prowadzenie samodzielnej opieki pielęgniarki/położnej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, wszystkim potrzebującym pomocy medycznej w zakresie usług wyjazdowych Zespołu N Noworodkowego

KOŚZ/2/2023 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie przyjmowania pacjentów w Poradni Neonatologicznej

KOŚZ/1/2023 na: „udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie neonatologii i intensywnej terapii”

KOŚZ/39/2022 na zawarcie umowy na świadczenia zdrowotne w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie wykonywania zabiegów operacyjnych twarzoszczękowych

KOŚZ/38/2022 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Położnictwa i Ginekologii w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie przyjmowania pacjentów w Poradni Położniczo-Ginekologicznej

KOŚZ/23/2022 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

KOŚZ/22/2022 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Położnictwa i Ginekologii w Instytucie Matki i Dziecka, w zakresie opieki świadczonej przez położne i pielęgniarki nad matką i dzieckiem po porodzie i po zabiegu ginekologicznym

KOŚZ/18/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie neonatologii i intensywnej terapii

KOŚZ/16/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka na życzenie pacjentki w zakresie indywidualnej opieki lekarskiej nad pacjentką rodzącą

KOŚZ/15/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie pełnienia dyżurów w Klinice Położnictwa i Ginekologii

KOŚZ/9/2022 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Ortodontycznej dla Dzieci w Ambulatorium Instytutu Matki i Dziecka na rzecz pacjentów z wadami twarzoczaszki, w tym pacjentów z wadami rozszczepowymi

KOŚZ/6/2022 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

KOŚZ/44/2021 konkurs na na udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie chirurgii dziecięcej

KOŚZ/43/2021 udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie chirurgii dziecięcej w szczególności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Klinice Chirurgii Dzieci i Młodzieży oraz przyjmowania pacjentów w Ambulatorium

KOŚZ/41/2021 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka oraz przyjmowania pacjentów w Poradni Onkologicznej

KOŚZ/39/2021 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie neonatologii i intensywnej terapii

KOŚZ/19/2021 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pracowników/kandydatów na pracowników Instytutu Matki i Dziecka w zakresie medycyny pracy

KOŚZ/18/2021 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka na życzenie pacjentki w zakresie indywidualnej opieki położnej nad pacjentką rodzącą i w czasie porodu

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons