Ogłoszenia bieżące

Tytuł Data utworzenia
KOŚZ/19/2021 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pracowników/kandydatów na pracowników Instytutu Matki i Dziecka w zakresie medycyny pracy

KOŚZ/18/2021 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka na życzenie pacjentki w zakresie indywidualnej opieki położnej nad pacjentką rodzącą i w czasie porodu

KOŚZ/17/2021 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

KOŚZ/11/2021 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

KOŚZ/2/2020 konkurs na prowadzenie samodzielnej opieki lekarza polegającej na udzielaniu świadczeń potrzebującym pomocy medycznej w zakresie usług wyjazdowych „Zespołu N Noworodkowego”

KOŚZ/1/2021 konkurs na prowadzenie samodzielnej opieki pielęgniarki/położnej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych wszystkim potrzebującym pomocy medycznej w zakresie usług wyjazdowych „Zespołu N Noworodkowego”

KOŚZ/37/2020 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie wykonywania i opisywania badań RTG, USG, TK i MR

KOŚZ/34/2020 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Ortodontycznej dla Dzieci w Ambulatorium Instytutu Matki i Dziecka na rzecz pacjentów z wadami twarzoczaszki, w tym pacjentów z wadami rozszczepowymi

KOŚZ/30/2020 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie pełnienia dyżurów w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży oraz w Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka

KOŚZ/28/2020 konkurs na świadczenia zdrowotne w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie wykonywania zabiegów operacyjnych twarzoszczękowych

KOŚZ/27/2020 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie opisu technicznego i analizy klinicznej badań elektroencefalograficznych (EEG, video – EEG, EEG u noworodka i Holter EEG) na rzecz pacjentów IMiD

KOŚZ/17/2020 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka na prowadzenia na życzenie pacjentki indywidualnej opieki położnej nad pacjentką rodzącą i w czasie porodu

KOŚZ/11/2020 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka na życzenie pacjentki w zakresie indywidualnej opieki lekarskiej nad pacjentką rodzącą

KOŚZ/1/2020 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie rehabilitacji noworodków i niemowląt

KOŚZ/38/2019 konkurs na świadczenia zdrowotne w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie pełnienia dyżurów w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, przyjmowania pacjentów w Poradni Onkologicznej oraz wykonywania operacji

KOŚZ/37/2019 konkurs na świadczenia zdrowotne w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie pełnienia dyżurów w Klinice Chirurgii Dzieci i Młodzieży oraz przyjmowanie pacjentów w Poradni

KOŚZ/36/2019 konkurs na świadczenia zdrowotne w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie wykonywania i opisywania badań RTG, USG, TK i MR

KOŚZ/31/2019 konkurs na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Instytutu Matki i Dziecka w zakresie wykonywania badań przesiewowych cytologii ginekologicznej przez cytotechników/ lekarzy medycyny/ lekarzy specjalistów

KOŚZ/30/2019 konkurs na świadczenia zdrowotne w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie wykonywania zabiegów operacyjnych twarzoszczękowych

KOŚZ/29/2019 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie pełnienia dyżurów w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, w Klinice Neurologii oraz przyjmowania pacjentów w Poradni Onkogenetycznej

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons