Projekt Halo Mamo!

Nazwa projektu

„Halo Mamo! – pilotaż opieki telemedycznej dla kobiet w ciąży”

Realizator projektu w IMID

Klinika Położnictwa i Ginekologii

Kierownik Centrum Medycyny Cyfrowej projektu

Prof. Tadeusz Issat

Rodzaj projektu

projekt pilotażowy obejmujący testowanie modelu telemedycznego z dziedziny: Położnictwo.

Umowa na dofinansowanie

ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa.

Planowany okres realizacji projektu

01.07.2022 r. - 31.01.2024 r.

Szacowany całkowity koszt realizacji projektu

654 990,59 EUR, którego równowartość stanowi kwota 2 984 923,12 PLN

O projekcie

Pilotaż opieki telemedycznej dla kobiet w ciąży jest realizowany w ramach Programu Zdrowie Norweskiego Mechanizmu Finansowego, którego operatorem jest Ministerstwo Zdrowia.

Ma na celu wdrożenie nowych metod i narzędzi opieki telemedycznej w wybranych ośrodkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz przeprowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych w zakresie zdrowia publicznego.

Pilotaż przyczyni się do zwiększenia dostępności do opieki medycznej i poprawy bezpieczeństwa przyszłych mam i mającego przyjść na świat dziecka.

Promotor

Instytut Matki i Dziecka

Partner Medyczny

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. Z o.o. w Siedlcach

   

Partner Medyczny

Centrum Medyczne Józefów

Partner Technologiczny

Transiton Technologies Science Sp. z o.o.

Dostawca urządzeń
do zdalnego pomiaru KTG wraz
z monitoringiem medycznym dla pacjentek

System CAREBITS – Carebits Sp. z o.o.

 

Norway Grants

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons