O projekcie

Nierówności w zdrowiu i znaczenie ich pomiaru w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia (NPZ)

Czym są nierówności w zdrowiu?
Nierówności w zdrowiu (health inequalities) według definicji sformułowanej na rzecz WHO przez M. Whitehead to:
systematyczne różnice w stanie zdrowia między różnymi grupami społeczno-ekonomicznymi.
Nierówności te są spowodowane czynnikami społecznymi (a zatem mogą być modyfikowane) i jednocześnie są niesprawiedliwe.

Osoby, które są w gorszej sytuacji społeczno-ekonomicznej, zazwyczaj umierają w młodszym wieku, a w ciągu krótszego życia często mają więcej problemów zdrowotnych. Te „nierówności zdrowotne” są nieustannym wyzwaniem dla zdrowia publicznego.

Szczególne znaczenie wśród wskaźników opisujących czynniki bezpośrednio wpływające
na nierówności w zdrowiu mają:

  • rozpowszechnienie palenia tytoniu
  • odsetek osób z nadwagą i otyłością
  • poziom aktywności fizycznej
  • spożycie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych
  • udział w badaniach profilaktycznych i w szczepieniach
  • spożycie żywności wysokoprzetworzonej lub typu fast-food
  • spożycie owoców i warzyw
  • narażenie na szkodliwe czynniki w miejscu pracy i w miejscu zamieszkania

Podobnie jak w przypadku poprzedniej kategorii wskaźników, aby ukazać rozmiar nierówności w zdrowiu wskaźniki te trzeba pokazywać również w przekrojach społeczno-ekonomicznych oraz geograficznych w rozbiciu: płeć, wiek, stan cywilny, status na rynku pracy, dochód, wykształcenie, charakterystyka miejsca zamieszkania.

Materiał informacyjny przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia pn. Nierówności w zdrowiu i znaczenie ich pomiaru w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia (NPZ).

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons