O projekcie

Projekt DINO-PL

Ruszył nowy Projekt

DINO-PL (Diagnoza-Interwencja-Nadciśnienie-Otyłość)

Strona projektu DINO-PL

 

Zarówno nadwaga, jak i otyłość w okresie dzieciństwa wykazują istotny związek
z późniejszym stanem zdrowia. Otyłość w dzieciństwie determinuje m.in. większe ryzyko rozwoju cukrzycy
i chorób układu krążenia u osób dorosłych, wiążąc się także z większym ryzykiem występowania problemów psychospołecznych i emocjonalnych. Projekt DINO-PL realizowany jest w ramach Profilaktyki nadwagi
i otyłości Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Celem projektu jest
monitorowanie, wczesna diagnoza i interwencja w zakresie występowania nadwagi i otyłości oraz podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi w populacji dzieci.

Nadwaga i otyłość występują u prawie 1/3 badanej populacji w wieku 8-15 lat: 31,8% uczniów
II klasy, 29,9% w klasie VII oraz 29% 15-latków. Jak wynika z badań koordynowanych w Polsce przez Instytut Matki i Dziecka, będących częścią Europejskiego Projektu Monitorowania Otyłości Dzieci COSI (ang. Childhood Obesity Surveillance Initiative) realizowanego od 2007 roku pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia w 35 krajach, w grupie młodszych dzieci, czyli do 8 lat, odsetek tych z przekroczonym wskaźnikiem BMI mówiących o nadwadze
i otyłości w Polsce w 2016 roku wyniósł 30,7%. W 2018 roku wskaźnik ten zwiększył się do 31,2%, jednocześnie plasując polskie dzieci na pierwszym miejscu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej
.” – mówi prof. dr hab.
n. med. i o zdr. Anna Fijałkowska,
Kierownik projektu DINO-PL, Zastępca dyrektora ds. Nauki Instytutu Matki
i Dziecka, Kierownik Zakładu Kardiologii IMiD, członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk.

Projekt realizowany jest przez specjalistów Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży w ścisłej współpracy
z Zakładem Żywienia oraz innymi działami IMiD, w tym pielęgniarkami szkolnymi z całej Polski. Ewenementem projektu jest również czas jego trwania, zakładający
pięć zróżnicowanych etapów pod względem założeń, celów, metod i narzędzi badawczych oraz kompleksowych działań podejmowanych przez okres pięciu lat. W zależności od etapu projektu i celów szczegółowych przyjętych na poszczególne lata jego realizacji, zaplanowano następujące zadania i grupy docelowe:

 • Rok 2021 - badanie przekrojowe - losowa grupa około 2500 dzieci w wieku 8 lat z ok. 100 szkół ze wszystkich 16 województw w Polsce; badanie będzie prowadzone w oparciu o przygotowany przez europejskie biuro WHO protokół badania COVID-19. Cel: ocena wpływu pandemii COVID-19 na zmianę wybranych czynników ryzyka oraz wskaźników zachowań zdrowotnych w badanej grupie. Sformułowane rekomendacji i określenie potrzeb w zakresie działań profilaktycznych dla rodziców i ich dzieci oraz kadry pedagogicznej i pielęgniarek szkolnych realizujących zadania z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami.

 • Rok 2022 – badanie przekrojowe – losowa grupa około 5500 dzieci w wieku 7-9 lat z ok.140 szkół
  ze wszystkich 16 województw w Polsce.

 • Rok 2023opracowanie, pilotażowe wdrożenie i ocena skuteczności wstępnej wersji programu profilaktyki nadwagi i otyłości oraz podwyższonego ciśnienia tętniczego u dzieci w pierwszych latach nauki w szkole podstawowej.

 • Rok 2024 - badanie przekrojowe - losowo dobrana grupa około 5500 dzieci w wieku 7-9 lat
  ze 140 szkół ze wszystkich 16 województw w Polsce.
  Ocena częstości występowania nadwagi i otyłości oraz podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi na postawie trzeciej rundy międzynarodowych badań.

 • Rok 2025 - opracowanie i wdrożenie końcowej wersji programu profilaktyki nadwagi i otyłości
  oraz podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi
  we wszystkich 16 województwach w 48 szkołach w Polsce (około 960 uczniów).

Projekt finansowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons