Projekt Zdrowa Ja

Realizatorem projektu Zdrowa ją są Ministerstwo Zdrowia oraz Instytut Matki i Dziecka w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Projekt dotyczy oceny skuteczności interwencyjno-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15-letnich dziewcząt z wykorzystaniem techniki telemonitoringu.
W ramach projektu badane zostaną objęte telemonitoringiem, połączonym z aplikacją mobilną na ich telefonach.

Udział w projekcie Zdrowa ja bierze 48 placówek z całej Polski, w tym 24 placówki o pełnej interwencji.

Więcej informacji o projekcie poniżej:

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons