Informacja prasowa

Rynek Zdrowia o projekcie

Link do artykułu na stronie rynekzdrowia.pl [kliknij tutaj]

 

Instytut Matki i Dziecka przeszkolił nauczycieli z całej Polski

Już dziś nauczyciele z całego kraju wezmą udział w szkoleniu w ramach  projektu Zdrowa ja, który jest kompilacją wiedzy i technologii. Nauczyciele zostaną przeszkoleni w obszarze zdrowia.

 Projekt Zdrowa ja ma na celu zbadanie efektywności programów profilaktycznych, których w Polsce pojawia się coraz więcej. Mimo ich realizacji, wyniki badań nadal jednoznacznie wskazują na problemy związane z nieprawidłowymi zachowaniami żywieniowymi, niedostatkiem aktywności fizycznej  wśród dużego odsetka nastolatek.

W ramach projektu badane 15-latki zostały objęte telemonitoringiem, połączonym z aplikacją mobilną na ich telefonach. System jest dostępny dla uczestniczących w programie dziewcząt oraz koordynatorów projektu, dla których już w najbliższym czasie (16-17 marca 2018) odbędzie się dedykowane szkolenie prowadzone przez specjalistów z Instytutu Matki i Dziecka. Szkolenie z wykorzystaniem metody warsztatowej pozwoli na zdobycie wiedzy z zakresu wzmacniania potencjału zdrowotnego oraz rozwoju kompetencji niezbędnych do pracy
z młodzieżą.

Uczestnicy poznają zasady prawidłowego żywienia w okresie adolescencji, sposoby rozwijania kompetencji osobistych u nastolatków oraz sposoby przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym w tej grupie wiekowej. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w materiały szkoleniowe, które będą stanowiły wskazówkę do dalszej pracy z dziewczętami. W ramach szkolenia przewidziana jest także wymiana doświadczeń związanych z realizacją projektu. Wzrost świadomości wśród nauczycieli oraz ich odpowiednie przygotowanie do pracy z nastolatkami to także warunek wprowadzenia progresywnych zmian w edukacji zdrowotnej w szkole.

Wyniki badań alarmują: w grupie dziewcząt bez nadwagi aż 49% ma nieprawidłowy obraz własnego ciała i uważa się za zbyt grube, a 28% odchudza się. Według danych opublikowanych w krajowym raporcie z międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej, wśród dziewcząt w wieku 15 lat: 44% nie spożywa regularnie śniadań w dniach szkolnych; 71% nie spożywa codziennie owoców, a 72 % warzyw [1]. Niewłaściwy sposób odżywiania i niski poziom kompetencji zdrowotnych wśród 15-latek to wyraźny sygnał do podjęcia efektywnych działań w zakresie zwiększenia zainteresowania dziewcząt swoim zdrowiem, bieżącej poprawy aktywności fizycznej i wzrostu wiedzy dotyczącej zdrowia.

 

Realizatorem projektu Zdrowa ja jest Instytut Matki i Dziecka w ramach Narodowego Programu Zdrowia finansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia. Projekt Zdrowa ja dotyczy oceny skuteczności interwencyjno-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15-letnich dziewcząt z wykorzystaniem techniki telemonitoringu.

W programie bierze udział losowo dobrana grupa 1200 dziewcząt w wieku ok. 15 lat, z 48 szkół z całej Polski.  Projekt rozpoczął się 1 czerwca 2017 roku i potrwa do 31 grudnia 2018 roku.

[1] Mazur J. (red.) Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2015, dostępne na stronie www.imid.med.pl

 

 

                     

 

 

 

Program ZDROWA JA

 policzymy kroki polskich nastolatek!

 

Ministerstwo Zdrowia oraz Instytut Matki i Dziecka w ramach Narodowego Programu Zdrowia są realizatorami projektu ZDROWA JA.

Projekt dotyczy oceny skuteczności interwencyjno-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15-letnich dziewcząt z wykorzystaniem techniki telemonitoringu. W ramach projektu badane zostaną objęte telemonitoringiem, połączonym z aplikacją mobilną na ich telefonach. System będzie dostępny dla uczestniczących w programie nastolatek
i koordynatorów projektu. Opaski na rękę oraz dostęp do aplikacji mobilnej to nie tylko narzędzia promujące zdrowy styl życia, ale także modny, technologiczny gadżet, który sprawia, że udział w projekcie jest dla dziewcząt atrakcyjny.

Nowoczesna opaska dokonuje m.in. pomiaru kroków i tętna oraz wylicza dystans pokonywany przez uczestniczki każdego dnia. Jest zsynchronizowana z aplikacją mobilną, która pozwala na monitorowanie godzin snu, czy opracowanie zestawu ćwiczeń. Dzięki intuicyjnemu systemowi aplikacja przypomina o wyjściu na spacer i czasie na zbilansowane posiłki. Aplikacja jest również źródłem wiedzy dotyczącej zdrowia. Przydatne informacje znajdują w zakładce edukacja, gdzie dziewczęta mogą przeczytać artykuły o zdrowym stylu życia – aktywności fizycznej, właściwym odżywianiu, wpływie używek na organizm czy poprawie kompetencji osobistych. Nastolatki biorące udział w programie otrzymują także wyzwania indywidualne oraz grupowe, które mogą śledzić na swoich kontach w aplikacji. Zadania nie są tylko wyzwaniem sportowym, ale również społecznym, czego przykładem jest zadanie indywidualne „przygotuj dziś posiłek i zjedzcie go wspólnie z rodziną” lub grupowe „umów się na fitness po szkole z innymi uczestniczkami projektu”.

W grupie 15-letnich dziewcząt bez nadwagi 49% uważa się za zbyt grube. Według danych opublikowanych w krajowym raporcie, wśród dziewcząt w wieku 11-15 lat: 44% nie spożywa regularnie śniadań w dniach szkolnych; mniej niż jedna trzecia  codziennie spożywa owoce
i warzywa; 77% je słodycze a 52% pije słodkie napoje gazowane częściej niż 1 raz w tygodniu.[1] Program ułatwia utrzymanie zdrowych nawyków w codziennym funkcjonowaniu. Oczekiwanymi efektami projektu są m.in.: wzrost zainteresowania dziewcząt zdrowiem swoim
i otoczenia, poprawa zachowań zdrowotnych, w tym aktywności fizycznej i wzrost kompetencji osobistych.

W badaniu weźmie udział losowo dobrana grupa 48 szkół z całej Polski, w których wybrano w sumie 1200 dziewcząt w wieku ok. 15 lat. Projekt rozpoczął się 1 czerwca 2017
i potrwa do 31 grudnia 2018 roku.

 

[1] Mazur J. (red.) Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2015, dostępne na stronie www.imid.med.pl

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons