O projekcie

Projekt NPZ pn.: "Prowadzenie badań w obszarach celów operacyjnych 1—6, ukierunkowanych na wspólną analizę czynników ryzyka i czynników wspierających prawidłowy rozwój, w szczególności dzieci i młodzieży, w zakresie punktu - 17."
Projekt miał charakter ogólnopolski i realizowany był w latach 2018-2019 przy współpracy pielęgniarek szkolnych i kadry pedagogicznej ze 143 szkół podstawowych z 12 województw.
 
W ramach projektu przeprowadzono m.in. ocenę wybranych wskaźników zdrowia i zachowań związanych ze zdrowiem wśród polskich uczniów oraz kampanię edukacyjną dotyczącą zdrowego stylu.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons