Archiwum

A/ZP/SZP.251-25/18 Dostawa aparatów RTG na potrzeby realizacji projektu pn.:

„Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w IMiD w Warszawie poprzez wymianę aparatury medycznej i modernizację Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Kliniki Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej”

Data utworzenia informacji: 05 lipca 2018 r. 09:35 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Aleksandra Socik

Wróć

A/ZP/SZP.251-25/18 Dostawa aparatów RTG na potrzeby realizacji projektu pn.:

„Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w IMiD w Warszawie poprzez wymianę aparatury medycznej i modernizację Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Kliniki Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej”

Data utworzenia informacji: 05 lipca 2018 r. 09:35 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Aleksandra Socik

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons