Archiwum

A/ZP/SZP.261-59/21 Konserwacja i bieżąca obsługa aparatury medycznej i komputerów oraz oprogramowania komputerowego służących do wykonywania badań przesiewowych noworodków

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU OTWARCIA OFERT  Z POWODU AWARII SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO

Dotyczy:  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego znak: A/ZP/SZP.261-59/21 na usługę: „Konserwacji i bieżącej obsługi aparatury medycznej i komputerów oraz oprogramowania komputerowego służących do wykonywania badań przesiewowych noworodków”.

Na podstawie art. 222 ust. 3 ustawy z  dnia  11  września  2019  r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje w dniu dzisiejszym tj. 07.09.2021 r., że w związku z wystąpieniem awarii systemu platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://imid.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet, o której mowa w art. 222 ust. 2 Pzp,  brak jest  możliwości  otwarcia  ofert  w  terminie  określonym  przez  Zamawiającego,  tj.  07.09.2021  r.
o godz. 10:00.

W związku z powyższym otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Data utworzenia informacji: 08 września 2021 r. 09:31 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Jolanta Woźniak

Wróć

A/ZP/SZP.261-59/21 Konserwacja i bieżąca obsługa aparatury medycznej i komputerów oraz oprogramowania komputerowego służących do wykonywania badań przesiewowych noworodków

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU OTWARCIA OFERT  Z POWODU AWARII SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO

Dotyczy:  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego znak: A/ZP/SZP.261-59/21 na usługę: „Konserwacji i bieżącej obsługi aparatury medycznej i komputerów oraz oprogramowania komputerowego służących do wykonywania badań przesiewowych noworodków”.

Na podstawie art. 222 ust. 3 ustawy z  dnia  11  września  2019  r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje w dniu dzisiejszym tj. 07.09.2021 r., że w związku z wystąpieniem awarii systemu platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://imid.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet, o której mowa w art. 222 ust. 2 Pzp,  brak jest  możliwości  otwarcia  ofert  w  terminie  określonym  przez  Zamawiającego,  tj.  07.09.2021  r.
o godz. 10:00.

W związku z powyższym otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Data utworzenia informacji: 08 września 2021 r. 09:31 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Jolanta Woźniak

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons