Archiwum

Tytuł Data utworzenia
A/ZP/SZP.261-90/19 „Dostawa systemu sprężania i uzdatniania powietrza wraz z pracami remontowymi polegającymi na dostosowaniu pomieszczenia technicznego na potrzeby nowych urządzeń”

A/ZP/SZP.261-84/19 Dostawa zestawu do tandemowej spektrometrii mas sprzężonego z chromatografem cieczowym

A/ZP/SZP.261-88/19 Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji inwestycji w ramach projektów naukowo-badawczych

A/ZP/SZP.261-87/19 Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych oraz adaptacyjne dla Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-56/19 Odczynniki wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych

A/ZP/SZP.261-83/19 Laboratoryjny system oczyszczania wody, łaźnie wodne, płyty grzejne, koncentrator na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-80/19 Produkty lecznicze i wyroby medyczne

A/ZP/SZP.261-74/19 Dostawa urządzeń komputerowych i drukujących na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”

A/ZP/SZP.261- 76/19 - DOSTAWA CZUJNIKÓW SPO2 WRAZ Z UŻYCZENIEM URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW MONITORUJĄCYCH SATURACJĘ

A/ZP/SZP.261-75/19 Odczynniki laboratoryjne do badań hormonalnych pasujących do aparatu Liaison XL

A/ZP/SZP.261-72-19 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-73/19 Dostawa lodówko-zamrażarek i zamrażarek laboratoryjnych

A/ZP/SZP.261-71/19 Laptopy, drukarki, projektory

A/ZP/SZP.261-70/19 Dostawa energii elektrycznej

A/ZP/SZP.261-66/19 - Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych oraz serologicznych

A/ZP/SZP.261-65/19 Dostawa zestawów analitycznych w tym chromatografu gazowego, tandemowego spektrometru mas oraz komory do pracy i izolacji RNA na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.261-67/19 Dostawa odczynników laboratoryjnych na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”

A/ZP/SZP.261-62/19 Dostawa zestawów analitycznych w tym chromatografu gazowego, chromatografu cieczowego i tandemowego spektrometru mas na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”

A/ZP/SZP.261-59/19 Dostawa zintegrowanego systemu chromatografii cieczowej sprzężonej z detektorem UV-VIS z autosamplerem, odgazowywaniem próżniowym fazy ruchomej i piecem do kolumn

A/ZP/SZP.261-55/19 Skaner do mikromacierzy, mikroskopy i licznik komórek na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons