Archiwum

Tytuł Data utworzenia
A/ZP/SZP/US.261-3/19 - Usługa polegająca na organizacji szkolenia na potrzeby realizacji projektu badawczego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

A/ZP/SZP.261-58/19 Krzesła konferencyjne na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-57/19 Odczynniki wraz z dzierżawą zestawów do badań parametrów immunohematologicznych oraz analizatora parametrów fizyko-chemicznych moczu

A/ZP/SZP.261-54/19 „Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych”

A/ZP/SZP.261-53/19 - usługa konserwacji i bieżącej obsługi aparatury medycznej i komputerów oraz oprogramowania komputerowego służących do wykonywania badań przesiewowych noworodków

A/ZP/SZP.261-52/19 Odczynniki chemiczne i laboratoryjne na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261- 51/19 - „Dostawa sprzętu, wyrobów medycznych oraz materiałów anestezjologicznych jednorazowego użytku”

A/ZP/SZP.261-48/19 Środki czystościowe i artykuły higieniczne

A/ZP/SZP.261-45/19 - Dostawa wycinarek krążków do bibuł z wysuszonymi próbkami krwi do badań przesiewowych

A/ZP/SZP.261-44/19 - Dostawa sprzętu komputerowego

A/ZP/SZP.261-41/19 Dostawa ,,Leku Methotrexatum"

A/ZP/SZP.261-39/19 Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”

A/ZP/SZP.261-37/19 - Dostawa artykułów biurowych - w trybie "zapytania o cenę" art.69-73 ustawy PZP

A/ZP/SZP.261-31/19 Wyposażenie sal wykładowych Instytutu Matki i Dziecka w sprzęt audio-wizualny oraz krzesła konferencyjne na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-36/19 Dostawa środków dezynfekcyjnych

A/ZP/SZP.261-32/19 Termocyklery na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-30/19 - Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych

A/ZP/SZP/US.261-2/19 Usługa polegającą na organizacji wydarzeń - seminariów, kursów i warsztatów na potrzeby realizacji projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”

A/ZP/SZP.261-26/19 Meble i wyposażenie dla Bloku Operacyjnego i Klinikik Onkologii I Chirurgii Onkologicznej

A/ZP/SZP.261-28/19 - Dostawa materiałów do sterylizacji

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons