Archiwum

Tytuł Data utworzenia
A/ZP/SZP.261-69/21 Dostawa substancji czynnej - paliwizumab

A/ZP/SZP.261-67/21 Dostawa sprzętów laboratoryjnych na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”

A/ZP/SZP.261-64/21 Sprzęt komputerowy na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-59/21 Konserwacja i bieżąca obsługa aparatury medycznej i komputerów oraz oprogramowania komputerowego służących do wykonywania badań przesiewowych noworodków

A/ZP/SZP.261-65/21 Odczynniki na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-63/21 Dostawa aparatów do ilościowego PCR w czasie rzeczywistym do prowadzenia badań przesiewowych w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni

A_ZP_SZP_261_54_21 Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-62/21 „Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych”

A/ZP/SZP.261-60/21 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.261-61/21„Dostawa ręczników papierowych do dozowników oraz innych artykułów medycznych”

A/ZP/SZP.261-51/21 Przeglądy techniczne aparatury medycznej i niemedycznej 3/4

A/ZP/SZP.261-50/21 Przeglądy techniczne aparatury medycznej i niemedycznej 2/4

A/ZP/SZP.261-49/21 Przeglądy techniczne aparatury medycznej i niemedycznej 1/4

A/ZP/SZP.261-48/21 Dostawa energii elektrycznej

A/ZP/SZP.261-46/21 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.261-55/21 Świadczenie bieżącej obsługi i koordynacji Inwestycji, poprzez Zespół inspektorów nadzoru Inwestorskiego w zakresie przeprowadzenia inwestycji polegającej na wykonaniu Modernizacji Klinik bud. B IMiD

A/ZP/SZP.261-47/21 „Wykonanie przeglądów, czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz walidacja filtrów HEPA w Instytucie Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.261-42/21 „Dostawa produktu leczniczego Mekinist (Trametynib) i usługa ometkowania opakowań i zwolnienia leku do niekomercyjnych badań klinicznych w ośrodku – Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej”

A/ZP/SZP.261-37/21 Odczynniki i akcesoria na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-44/21 Świadczenie bieżącej obsługi i koordynacji Inwestycji, poprzez Zespół inspektorów nadzoru Inwestorskiego w zakresie przeprowadzenia inwestycji polegającej na wykonaniu Modernizacji Klinik bud. B IMiD

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons