Archiwum

Tytuł Data utworzenia
A/ZP/SZP.261-45/21 „Dostawa odczynników do badań genetycznych, do sekwencjonowania następnej generacji oraz dysków do badań PCR”

A/ZP/SZP.261-43/21 „Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych”

A/ZP/SZP.261-22/21 Spektrofotometr na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane"

A/ZP/SZP.261-28/21 „Dostawa produktów leczniczych, utensyliów aptecznych”

A/ZP/SZP.261-41/21„Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny - Instytutu Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.261-35/21 Modernizacja Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii oraz Kliniki Neurologii Dzieci i Młodzieży budynku B Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 17A z wymianą dachu, zakupem wyposażenia oraz termomodernizacj

A/ZP/SZP.261-40/21 Chłodziarko-zamrażarka na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-31/21 Udzielenie dostepu do oprogramowania do analizy NGS na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-38/21„Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczeń komunikacyjnych - Instytutu Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.261-32/21 Urządzenia laboratoryjne

A/ZP/SZP.261-26/21 „Dostawa odczynników do analizatora ImmunoCAP 100”

A/ZP/SZP.261-36/21„Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań hormonalnych”

A/ZP/SZP.261-25/21 Świadczenie usługi prawnej na potrzeby niekomercyjnych badań klinicznych w ośrodku – Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej

A/ZP/SZP.261-19/21 Rozbudowa posiadanej platformy o funkcjonalność pakietów subskrypcji chmury publicznej

A/ZP/SZP.261-33/21 „Świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń”

A/ZP/SZP.261-27/21 „Dostawa drobnego sprzętu medycznego”

A/ZP/SZP.261-21/21 Dostawa mikroskopu badawczego z analizą obrazu na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”

A/ZP/SZP.261-24/21 Czytniki wielodetekcyjne

A/ZP/SZP.261-16/21 „Dostawa odczynników do badań PCR RNA SARS-CoV-2”

A/ZP/SZP.261-14/21 Zamrazarka i chłodziarko-zamrażarka

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons