Archiwum

Tytuł Data utworzenia
A/ZP/SZP.261-117/20 Dostawa produktów leczniczych na potrzeby niekomercyjnych badań klinicznych w ośrodku – Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży IMiD

A/ZP/SZP.261-119/20 Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji elewacji budynku B w Instytucie Matki i Dziecka

A/ZP/SZP.261-108/20 Świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznego

A/ZP/SZP.261-116/20 "Materiały i akcesoria do sterylizacji plazmowej i parowej"

A/ZP/SZP.261-110/20 Implanty do stabilizacji kręgosłupa w chorobach deformacyjnych i zwyrodnieniowych

A/ZP/SZP.261-115/20 Świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznego EOD

A/ZP/SZP.261-109/20 Dostawa wraz z wdrożeniem oprogramowania – system kolejkowy

A/ZP/SZP.261-107/20 Zestawy termocyklerów do prowadzenia badań przesiewowych w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni

A/ZP/SZP.261-102/20 dostawa „Specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego”

A/ZP/SZP.261-103/20 Świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznego

A/ZP/SZP.261-101/20 Dostawa "wyrobów medycznych"

A/ZP/SZP.261-97/20 Utworzenie systemu śledzenia procesów i próbek typu LIMS na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.261-100/20 Dostawa i wdrożenie sprzętu IT na potrzeby realizacji projektu „Rozbudowa nowoczesnych technologii LAN przetwarzających BIGDATA w projektach naukowo-badawczych IMiD”

A/ZP/SZP.261-99/20 Urządzenia medyczne

A/ZP/SZP.261-98/20 Meble i wyposażenie dla Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży

A/ZP/SZP.261-96/20-„Pranie bielizny szpitalnej chemicznie i na mokro”

A/ZP/SZP.261-95/20 Odczynniki wraz z dzierżawą zestawów do wykonywania badań immunohematologicznych

A/ZP/SZP.261-94/20 Urządzenia komputerowe i serwer na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-90/20 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.261-93/20 Odczynniki laboratoryjne oraz odczynniki i akcesoria na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons