Archiwum

Tytuł Data utworzenia
A/ZP/SZP.261-91/20 Środki ochrony indywidualnej do walki z Covid-19

A/ZP/SZP.261-89/20 Dostawa aparatu do oceny jakości kwasów nukleinowych na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.261-88/20 Świadczenie usług polegających na wykonaniu niektórych zadań powierzonych przez Sponsora w zakresie organizacji oraz nadzoru prawidłowości prowadzenia niekomercyjnych badań klinicznych w ośrodku– Kl. Onkologii i Chirurgii Onkologicznej

A/ZP/SZP.261-87/20 Zamrażarki i chłodziarko-zamrażarka na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-86/20 Urządzenia komputerowe na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-83/20 Substancja czynna - paliwizumab

A-ZP-SZP.261-85/20 Środki dezynfekcyjne na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-84/20 Świadczenie usługi obsługi administracyjnej oraz nadzoru nad niekomercyjnym badaniem klinicznym w ośrodku – Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka

A/ZP/SZP/US.261-3/20 Usługa kompleksowej całodobowej ochrony osób, obiektów i mienia na terenie Instytutu Matki i Dziecka wraz z obsługą miejsc parkingowych

A/ZP/SZP.261-78/20 Środki ochrony indywidualnej oraz inny drobny sprzęt medyczny

A/ZP/SZP.261-78/20 Środki ochrony indywidualnej oraz inny drobny sprzęt medyczny

A/ZP/SZP.261-73/20 Dostawa termocyklera na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.261-43/20 Sekwenator wysokoprzepustowy na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-74/20 Dostawa mikroskopu cyfrowego na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”

A/ZP/SZP.261-70/20 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.261-72/20 Produkt leczniczy: L-carnitine

A/ZP/SZP.261-68/20 Dostawa „Wyrobów medycznych”

A/ZP/SZP.261-69/20 Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych

A/ZP/SZP.261-59/20 „Dostawa alkoholu i odczynników”

A_ZP_SZP_261_67_20 Produkt leczniczy: L-carnitine

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons