Archiwum

Tytuł Data utworzenia
A/ZP/SZP.261-66/20 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Budynku C Instytutu Matki i Dziecka

A/ZP/SZP.261-65/20 Produkt leczniczy: Acidum carglumicum

A/ZP/SZP.261-62/20 Świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznego GATEway

A/ZP/SZP.261-56/20 Produkty lecznicze

A/ZP/SZP.261-61/20 Dostawa „Strzykawek i igieł oraz innego sprzętu jednorazowego użytku”

A/ZP/SZP.261-60/20 Dostawa „Serwet i obłożeń chirurgicznych”

A/ZP/SZP.261-58/20 Dostawa "Odzieży ochronnej"

A/ZP/SZP.261-57/20 Modernizacja Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży w Budynku B Instytutu Matki i Dziecka

A/ZP/SZP.261-44/20 Odczynniki oraz akcesoria na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-55/20 Wymiana okien na III piętrze Budynku B Instytutu Matki i Dziecka

A/ZP/SZP.261-54/20 Dostawa „Opatrunków do stosowania u pacjentów leczonych z powodu pęcherzowego oddzielania naskórka (EB)”

A/ZP/SZP.261-49/20 Usługa „odnowy- odtworzenia stanu jakościowego wraz z ewentualną wymianą narzędzi chirurgicznych”

A/ZP/SZP.261-50/20 Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

A/ZP/SZP.261-47/20 Sekwencjonowanie i odczytywanie matryc DNA

A/ZP/SZP/US.261-2/20 Świadczenie usług żywienia pacjentów Instytutu Matki i Dziecka

A/ZP/SZP.261-42/20 Drobny sprzęt medyczny

A/ZP/SZP.261-40/20 Dostawa mikroskopów wraz z systemem, pieca do hybrydyzacji i drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu pn.:„Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka"

A/ZP/SZP.261-41/20 Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET

A/ZP/SZP.261-37/20 Wyroby medyczne jednorazowego użytku

A/ZP//SZP/US.261-1/20 Świadczenie usług kurierskich na potrzeby Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons