Archiwum

Tytuł Data utworzenia
A/ZP/SZP.261-2/22 Świadczenie usługi w zakresie serwisu systemu informatycznego

A/ZP/SZP.261-1/22 Termocyklery

A/ZP/SZP.261-100/21 Wyposażenie medyczne i niemedyczne na potrzeby KlinikiNeurologii Dzieci i Młodzieży

A/ZP/SZP.261-90/21 Rozbudowa i dostawa wraz z wdrożeniem środowiska IT na potrzeby realizacji projektu pn. „Dalsza rozbudowa technologii LAN przetwarzających BIGDATA w projektach naukowo-badawczych IMiD, Instytut Matki i Dziecka(...)"

A/ZP/SZP.261-99/21 Dostawa "Wyrobów medycznych"

A/ZP/SZP.261-94/21„Dostawa środków czystościowych oraz artykułów higienicznych”.

A/ZP/SZP.261-89/21 Sprzęt komputerowy

A/ZP/SZP.261-88/21 Świadczenie bieżącej obsługi i koordynacji Inwestycji, poprzez Zespół inspektorów nadzoru Inwestorskiego polegającej na wykonaniu Przebudowy bud. C na potrzeby Europejskiego Centrum Diagnostyki Matki i Dziecka

A/ZP/SZP.261-81/21 Urządzenia i akcesoria laboratoryjne na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-84/21 Dostawa „Środków dezynfekcyjnych”

A/ZP/SZP.261-83/21 Dostawa akcesoriów i plastików do badań SMA

A/ZP/SZP.261-80/21 „Przebudowa budynku C na potrzeby Europejskiego Centrum Diagnostyki Molekularnej, Obrazowej i Metabolizmu Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.261-70/21 Dostawa„Odczynników, testów i podłóż do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą analizatora do posiewu krwi”

A/ZP/SZP/WKR.261-1/21WKR w zakresie wymiany oprogramowania na System ERP tj. oprogramowania do kompleksowego zarządzania szpitalem, podmiotem leczniczym, firmą lub przedsiębiorstwem.

A/ZP/SZP.261-73/21 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch analizatorów biochemicznych

A/ZP/SZP.261-78/21 Dostawa „Produktów leczniczych, opatrunków dla pacjentów z EB oraz worków do żywienia pozajelitowego”

A/ZP/SZP.261-77/21 Dostawa wycinarek oraz urządzeń do mieszania i termostatowania płytek

A/ZP/SZP.261-68/21 Świadczenie usług polegających na wykonaniu zadań powierzonych przez Sponsora związanych z realizacją niekomercyjnego badania klinicznego w dwóch ośrodkach – IMiD oraz Narodowym Instytucie Onkologii

A/ZP/SZP.261-71/21DOSTAWA „RĘKAWICZEK MEDYCZNYCH, SYSTEMU SSĄCEGO ORAZ ZESTAWÓW DO DRENAŻU RAN”

A/ZP/SZP.261-66/21 Świadczenie usług kurierskich na potrzeby Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons