Archiwum

Tytuł Data utworzenia
A/ZP/SZP.261-14/20 Dostawa licencji Microsoft dla Instytutu Matki i Dziecka

A/ZP/SZP.261-16/20 Immunoglobuliny

A/ZP/SZP.261-6/20 „Osobiste pompy insulinowe”

A/ZP/SZP.261-3/20 „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy III piętra oraz poddasza Budynku Klinicznego - Budynku Głównego B w Instytucie Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.261-2/20 Dostawa nici chirurgicznych, szwów mechanicznych, materiałów hemostatycznych

A/ZP/SZP.261-1/20 Gazy medyczne i laboratoryjne w butlach

A/ZP/SZP.261-107/19 Dostawa stacji pipetującej i wirówek na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.261-109/19 Świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznego

A/ZP/SZP.261-106/19 Odczynniki i akcesoria na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-108/19 Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora

A/ZP/SZP.261-100/19 Dostawa zestawów implantów stosowanych w ortopedii

A/ZP/SZP.261- 99/19 „Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego”

A/ZP/SZP.261-98/19 Dostawa chromatografu cieczowego na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”

A/ZP/SZP/US.261-4/19 - Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Instytutu Matki i Dziecka

A/ZP/SZP.261-96/19 System do detekcji, blok grzejny, sonikator i wytrząsarkainkubacyjna na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-92/19 Środki dezynfekcyjne

A/ZP/SZP.261-94-19 Łóżka szpitalne, noworodkowe, wyposażenie oddziałów szpitalnych

A/ZP/SZP.261-95/19 Dostawa: „wody demineralizowanej i alkoholu czystego oraz leku Denosumab i albuminy ludzkiej”

A/ZP/SZP.261-89/19 Dostawa dygestorium i wytrząsarki na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.261-82/19 - Świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopisma naukowego Instytutu Matki i Dziecka – Journal of Mother and Child / Medycyna Wieku Rozwojowego / Developmental Period Medicine - w formie elektronicznej

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons