Archiwum

Tytuł Data utworzenia
A/ZP/SZP.251-75/18 Dostawa spektrofotometru, aparatu do izolacji DNA/RNA i analizatora ciekłoscyntylacyjnego wraz z wyposażeniem na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP/US.251-1/5/18

A/ZP/SZP.251-69/18 Budowa budynku podziemnego działu obrazowania (MRI i TK), położonego na działce ewid. Nr 14, obr. 6-04-08 Wola, w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 17a w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

A/ZP/SZP.251-68/18 Modernizacja systemu wentylacji w salach na Bloku Operacyjnym

A/ZP/SZP.251-65/18 Wyroby medyczne

A/ZP/SZP.251-59/18 Dostawa centralnej bazy informatyczno – medycznej na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.251-61/18 Odczynniki i płyny do hodowli

A/ZP/SZP.251-63/18 Zestawy komputerowe, komputery przenośne, serwery i zasilacze UPS

A/ZP/SZP.251-62/18 Modernizacja systemu wentylacji w salach na Bloku Operacyjnym

A/ZP/SZP.251-54/18Odczynniki, testy i podłoża do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą analizatora do posiewu krwi

A/ZP/SZP.251-58/18 Odczynniki do badań przesiewowych noworodków

A/ZP/SZP.251-55/18 Dostawę sprzętów laboratoryjnych i urządzenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.251-57/18 Myjnia - dezynfektor

A/ZP/SZP.251-56/18 Zakup i dostawa płytek i śrub do osteosyntezy stabilnej

A/ZP/SZP.251-50/18 Zestaw implantów w ortopedii i medycynie sportowej

A/ZP/SZP.251-51/18 Drobny sprzęt medyczny

A/ZP/SZP.251-49/18 Dostawa serwerów, zestawów komputerowych, monitorów, drukarek i UPS

A/ZP/SZP.251-48/18 Zestaw akcesoriów do Neuromonitoringu Śródoperacyjnego w zabiegach skolioz

A/ZP/SZP.251-45/18 Implanty do stabilizacji kręgosłupa w chorobach deformacyjnych i zwyrodnieniowych

A/ZP/SZP.251-46/18 Środki dezynfekcyjne

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons