Archiwum

Tytuł Data utworzenia
A/ZP/SZP.261-33/20 Utworzenie systemu śledzenia procesów i próbek typu LIMS na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.261-35/20 Dostawa tandemowego spektrometru mas na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”

A/ZP/SZP.261-38/20 Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego

A/ZP/SZP.261-34/20 Odczynniki na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-28/20 Oprogramowanie specjalistyczne dla Zakładu Genetyki Medycznej w ramach projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-26/20 Dostawa: „Immunoenzymatycznych testów do oznaczania alergenów w systemie panelowym wraz z dzierżawą sprzętu”

A/ZP/SZP.261-27/20 Wykonanie przebudowy budynku socjalno-warsztatowego z pomieszczeniami garażowymi w Instytucie Matki i Dziecka

A/ZP/SZP.261-29/20 Dostawa „odczynników do analizatora ImmunoCAP 100”

A/ZP/SZP.261-24/20 „Dostawa produktów leczniczych, kontrastów, immunoglobuliny anty D oraz anty HbS i wyrobów medycznych”

A/ZP/SZP.261-25/20 Maszyny do izolacji DNA na potrzeby projektu "MazowieckieCentrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka"

A/ZP/SZP.261-22/20 Wykonywanie przeglądów wraz z konserwacją i naprawami klimatyzatorów zainstalowanymi w budynkach Instytutu Matki i Dziecka

A/ZP/SZP.261-23/20 Świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznego GATEway

A/ZP/SZP.261-21/20 Świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznego InfoMedica

A/ZP/SZP.261-11/20 Drobny sprzęt laboratoryjny na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka

A/ZP/SZP.261-19/20 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego

A/ZP/SZP.261-10/20 Odczynniki na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

A/ZP/SZP.261-17/20 Utworzenie systemu śledzenia procesów i próbek typu LIMS na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

A/ZP/SZP.261-13/20 Dostawa odczynników

A/ZP/SZP.261-18/20 Świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznego i dostawę licencji oprogramowania antywirusowego ESET

A/ZP/SZP.261-15/20 Wykonywanie przeglądów central wentylacyjnych wraz z agregatami chłodniczymi zainstalowanymi w budynkach Instytutu Matki i Dziecka

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons