Konkurs Mother and Child Startup Challenge


Konkurs Mother and Child Startup Challenge

 

Instytut Matki i Dziecka jest pomysłodawcą Konkursu Mother and Child Startup Challenge skierowanego do startupów z Polski i zagranicy. To pierwszy tego typu projekt w skali Polski oraz jeden z nielicznych na terenie Europy zrzeszający państwowe podmioty medyczne we wspólnym celu – wykorzystanie potencjału technologii medycznych oraz innowacji skierowanych na ochronę zdrowia i życia.

 

Oficjalne ogłoszenie konkursu odbyło się dnia 12 maja 2022 roku podczas wystąpienia dr n. med. Tomasza Maciejewskiego, Dyrektora IMiD na wyjątkowym i prestiżowym wydarzeniu Impact CEE w Poznaniu.

Inicjatywa Instytutu Matki i Dziecka zawiązana z 4 szpitalami klinicznymi ma zapewnić rozwój najbardziej innowacyjnych projektów lub rozwiązań procesowych w ochronie zdrowia. Jest to ważny krok w formowaniu ekosystemu sprzyjającemu współpracy zwinnych przedsiębiorstw z ośrodkami medycznymi.

 

Konkurs Mother and Child Startup Challenge został objęty patronatem honorowym Agencji Badań Medycznych oraz Ministra Zdrowia.

 

Inicjatorem projektu jest Instytut Matki i Dziecka we współpracy z 4 szpitalami – Instytutem „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym w Olsztynie, Centrum Medycznym "Żelazna" w Warszawie oraz Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Białymstoku.

 

 

Konkurs skierowany jest do startupów i podmiotów tworzących najbardziej kreatywne innowacje produktowe lub procesowe, o istotnym znaczeniu dla pacjentów, jak i systemu opieki zdrowotnej, obejmujące szeroko rozumiane technologie medyczne, (w tym m.in. wyroby medyczne, rozwiązania z zakresu diagnostyki, farmakoterapii i technologii teleinformacyjnych).


Szczególną uwagę kierujemy na wsparcie ukraińskich firm technologicznych.


Zakres tematyczny konkursu:

  • Działalność kliniczna,
  • Profilaktyka i badania przesiewowe,
  • Edukacja pacjentów i wsparcie w szkoleniu specjalistów,
  • Zarządzanie procesami i dokumentacją, analiza danych.

Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi założeniami konkursu poprzez odwiedzenie strony internetowej konkursu.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons