Dokumenty

Opiniowanie produktów dla niemowląt, dzieci i kobiet w okresie okołoporodowym
(w czasie ciąży i karmienia piersią)

 

Dokumentacja podstawowa dla produktów użytkowych opiniowanych przez Dział Ocen i Rozwoju Współpracy:

  1. Wniosek firmy (producent, dystrybutor, importer) w sprawie przeprowadzenia konsultacji lub opinii użytkowej dla danego wyrobu jako artykułu przewidzianego dla dzieci lub kobiet.
  2. Posiadana przez firmę dokumentacja wyrobu m.in. wyniki badań z laboratoriów, stacji sanitarno-epidemiologicznych lub innych jednostek uprawnionych do badań.
  3. Deklaracja (informacja) technologiczno-surowcowa dotycząca danego wyrobu.
  4. Świadectwo jakości zdrowotnej surowców, wykorzystanych do produkcji wyrobu m.in. np. atest PZH, Oekotex, Instytutu Leków, Instytutu Medycyny Tropikalnej, itp.
  5. Egzemplarze w przewidywanych opakowaniach do prób konsultacyjnych i badań użytkowych wg przyjętych kryteriów.
  6. Projekt ulotki z pakietem informacji użytkowo-handlowych, przewidziany dla danego wyrobu.

Pobierz w pdf:

dokumenty_DOW_2018.pdf