Dokumenty

Opiniowanie produktów dla niemowląt, dzieci i kobiet w okresie okołoporodowym
(w czasie ciąży i karmienia piersią)

 

Dokumentacja podstawowa dla wyrobów opiniowanych przez Zakład Żywienia:

Do oceny środków spożywczych przeznaczonych dla dzieci producent zobowiązany jest dostarczyć:

 1. Wniosek wg wzoru IMID;
 2. Szczegółową recepturę – skład ilościowy i jakościowy;
 3. Opis składników produktu, w tym udokumentowanie źródeł pochodzenia surowców i dodatków (świadectwa, certyfikaty);
 4. Wyniki badań wartości odżywczej i jakości zdrowotnej ocenianego produktu z laboratorium zakładowego i/lub stacji sanitarno - epidemiologicznej oraz innej niezależnej kompetentnej jednostki uprawnionej do takich badań;
 5. Wyniki badań laboratoryjnych na zawartość zanieczyszczeń w tym chemicznych i mikrobiologicznych oraz środków ochrony roślin, pestycydów itd.;
 6. Świadectwa i analizy dot. materiałów opakowania;
 7. Schemat procesu produkcji lub opis procesu produkcji;
 8. Opinię Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarno - technicznym zakładu produkującego opiniowany środek spożywczy;
 9. Świadectwa i certyfikaty zakładu (GMP, HACCP, ISO 22001);
 10. Próby produktu do oceny – ilość uzgodniona indywidualnie;
 11. Projekt informacji żywieniowej na etykietę produktu.

W ramach oceny przeprowadzana jest wizytacja zakładu.

 

Do oceny wody pitnej producent zobowiązany jest dostarczyć:

 1. Wniosek wg wzoru IMID w sprawie oceny wody z posiadanego ujęcia pod względem jej przydatności w żywieniu dzieci.
 2. Dane dotyczące ujęcia wody:
 • dane techniczne studni
 • przekrój geologiczny
 • zasoby
 • usytuowanie
 1. Zezwolenie wodno-prawne.
 2. Wyniki dużej analizy fizyko-chemicznej wody aktualna i poprzednie (laboratorium akredytowane). S. Pomiar aktywności promieniotwórczej wody.
 3. Wyniki badań bakteriologicznych wody - aktualne i wcześniejsze, w tym w kierunku pleśni, po 12 i 36 godzinach od momentu otwarcia butelki.
 4. Wyniki badań przechowalniczych.
 5. Bieżące wyniki badań w kierunku azotanów i azotynów.
 6. Atest Państwowego Zakładu Higieny na stosowane opakowania - tworzywo do butelek, zakrętki.
 7. Projekt etykiety.
 8. W ramach oceny przeprowadzana jest również wizytacja zakładu.

Pobierz w pdf:

dokumenty_ZZ_2018.pdf