Wolontariat w Instytucie

Zapraszamy wolontariuszy w różnym wieku, twórczych i z ciekawymi pomysłami, chętnych do pracy na okres co najmniej 1 miesiąca.

Aby zostać wolontariuszem w Instytucie Matki i Dziecka, można skorzystać z jednej z przedstawionych możliwości:

 1. Kontakt bezpośrednio z pracownikiem IMiD:
  Biuro Prasowe IMiD
  ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
  tel.: 22 32 77 423
  e-mail: rzecznik.prasowy@imid.med.pl

 2. Program "Jestem blisko w IMiD", który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu i funkcjonuje od 2002 roku.
  Lidia Ziębińska - Koordynator projektu „Jestem blisko"
  Stowarzyszenie CENTRUM WOLONTARIATU
  ul. Nowolipki 9b, 00-150 Warszawa
  tel./fax: 22 635 46 02, tel.: 22 635 27 73
  e-mail: ziebinska@wolontariat.org.pl lub warszawa@wolontariat.org.pl
fundacja-spelnionych-marzen

Fundacji Fundacja SPEŁNIONYCH MARZEŃ

Organizacja pożytku publicznego. Głównym celem Fundacji Spełnionych Marzeń jest prowadzenie wielokierunkowych działań mających za zadanie łagodzenie psychicznych i psychologicznych skutków leczenia onkologicznego u dzieci i ich rodzin.

KRS: 0000128832
NIP: 526 26 54 001
nr konta: 16 1050 1025 1000 0022 6597 9068

Fundacja Spełnionych Marzeń

Ul. Oleandrów 6

00-629 Warszawa

Mail: kasprzaka@spelnionemarzenia.org.pl

Strona www: www.spelnionemarzenia.org.pl
fundacja-matio

MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

Organizacja pożytku publicznego, mającą na celu niesienie pomocy dzieciom dotkniętym mukowiscydozą oraz ich rodzinom. W imieniu chorych dzieci dziękujemy za pomoc i ofiarność.

Nr KRS 0000097900
Nr konta: 86 1600 1013 0002 0011 6035 0001

ul. Celna 6, 30-507 KRAKÓW
tel. 012 292 31 80
www.mukowiscydoza.pl

fundacja-dr-clown

Fundacja "Dr Clown"

Organizacja pomaga chorym dzieciom przebywającym w szpitalach i placówkach specjalnych organizując zespoły terapeutów "doktorów clownów", którzy w kolorowych strojach i makijażu, obowiązkowo z czerwonym noskiem niosą małym pacjentom wspaniałą zabawową terapię. Bawiąc likwidują stres i napięcia spowodowane nietypową i często bardzo trudną sytuacją chorego dziecka.

KRS 0000024181

www.drclown.pl

fundacja-herosi

Fundacja HEROSI

Organizacja non profit, która poprzez podejmowane inicjatywy i akcje promuje ideę pomagania innym, szczególnie dzieciom, niepełnosprawnym i osobom z wykluczenia społecznego. Fundacja stara się docierać do ludzi dobrej woli (Herosów), którzy niczym antyczni półbogowie gotowi są nieść pomoc słabym potrzebującym. Organizacja pożytku publicznego.

KRS: 0000323696
Nr konta: PKO BP S.A.: 07 1020 1068 0000 1202 0142 3227

ul. Skarbka z Gór 132B lok. 31, 03-287 Warszawa

Prezes Fundacji - Mirosław Michalak - miroslaw.michalak@herosi.eu
Wiceprezes Fundacji - Aneta Rostkowska - aneta.rostkowska@herosi.eu (osoba upoważniona do kontaktu z prasą)

fundacja@herosi.eu, www.herosi.eu

fundacja-pomocy-dzieciom

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową

Organizacja pożytku publicznego, mająca na celu niesienie wszechstronnej pomocy dziecku choremu na nowotwór i jego rodzinie, zaprasza do korzystania z naszej pomocy.

KRS 0000079660
NIP: 118- 05-47-811
Nr konta : 08 1240 1066 1111 0000 0006 1694

ul. Przybyszewskiego 47, 01- 849 Warszawa

Prezes Fundacji Daniela Mroczek
tel. 22 834 06 74

www.fundacja.net

fundacja-rozszczepowe-marzenia

Fundacja ROZSZCZEPOWE MARZENIA

Organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz osób z wadami wrodzonymi i rozwojowymi twarzoczaszki.

KRS: 0000248920
NIP: 525-235-64-43
nr konta: 57 1020 1097 0000 7302 0117 8920

ul. Kozia 9 lok. 16, 00-070 Warszawa

Małgorzata Zawada-Jaster - Członek Zarządu
tel. 022 827 48 22
kom. 0 510 114 015

fundacja-orange

Fundacja Orange

Celem Fundacji Orange jest rozwój wiedzy i możliwości wykorzystania technologii w edukacji i rozwoju społecznym. Poprzez swoje programy pokazuje młodym, jak zdobywać wiedzę, poznawać świat i budować społeczności przy wykorzystaniu Internetu i nowych mediów. W swoje działania angażuje wolontariuszy z Orange Polska.

KRS 0000241397
NIP 521 336 79 97
Nr konta : 61 1030 1508 0000 0005 0430 1001

Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
tel.: +48 22 527 40 14

e-mail: fundacja@orange.com, www.fundacja.orange.pl

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons