Projekty - Ministerstwo Zdrowia

Modernizacja Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii oraz Kliniki Neurologii Dzieci i Młodzieży

Instytut Matki i Dziecka realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii oraz Kliniki Neurologii Dzieci i Młodzieży w budynku B Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 17 A z wymianą dachu i zakupem wyposażenia” w ramach umowy na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania z Ministerstwem Zdrowia (umowa nr DOI/INST/85112/6230/106/138).

Dotacja w wysokości 18 345 790 zł na realizację zadania w latach 2021 - 2023

 

W dniu 9 maja 2022 r. oficjalnego otwarcia nowo wyremontowanej Kliniki Neurologii Dzieci i Młodzieży dokonali:
 • Piotr Bromber - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia,
 • dr Tomasz Maciejewski - Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka,
 • Milena Kraszewska-Sulich - Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych,
 • dr Elżbieta Stawicka - Kierownik Kliniki Neurologii Dzieci i Młodzieży.
 
Całkowita metamorfoza wnętrz możliwa była dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Ministerstwo Zdrowia w ramach dotacji celowej pn. „Modernizacja Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii oraz Kliniki Neurologii Dzieci i Młodzieży w budynku B Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 17a z wymianą dachu i zakupem wyposażenia”.
 
Łączna wartość dofinansowania inwestycji przez MZ wynosi 18 345 790 zł w ramach realizacji umowy nr DOI/INST/85112/6230/106/138 z dn. 21 maja 2021 roku. Pozostała kwota modernizacji została pokryta ze środków własnych IMiD.W dniu 7 kwietnia 2023 r. oficjalnego otwarcia Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii dokonali:
 • dr Adam Niedzielski, Minister Zdrowia
 • Marcin Martyniak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia,
 • Filip Nowak, Prezes Narodowy Fundusz Zdrowia
 • dr Tomasz Maciejewski, Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka,
 • Milena Kraszewska-Sulich, Zastępca Dyrektora IMiD ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych,
 • prof. Jolanta Sykut-Cegielska, Kierownik Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii IMiD.
 
Całkowita metamorfoza wnętrz możliwa była dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Ministerstwo Zdrowia w ramach dotacji celowej pn. „Modernizacja Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii oraz Kliniki Neurologii Dzieci i Młodzieży w budynku B Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 17a z wymianą dachu i zakupem wyposażenia”.
 
Łączna wartość dofinansowania inwestycji przez MZ wynosi 19 560 500 zł. Pozostała kwota modernizacji została pokryta ze środków własnych IMiD.
Fundusz Przeciwdziałania Covid-19
Projekt realizowany w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia nr DOI/IB/COVID-19/106/2020/634
na przyznanie w 2020 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu aparatury i sprzętu medycznego  dla Instytutu Matki i Dziecka w ramach zapobiegania zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Instytut Matki i Dziecka otrzymał od Ministerstwa Zdrowia środki w wysokości 1 089 800 zł na realizację zakupu sprzętu medycznego.

W ramach zawartej umowy nr DOI/IB/COVID-19/106/2020/634 na przyznanie w 2020 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Instytutu Matki i Dziecka w ramach zapobiegania zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 zakupiony został niżej wymieniony sprzęt:

 • Inkubator transportowy Atom IncuArch/ System nieinwazyjnego wspomagania oddechu CPAP – 2 komplety wraz z akcesoriami niezbędnymi do zapewnienia użytkowania systemu nieinwazyjnego wspomagania oddechu CPAP (Infant Flow) i respiratora Inkubatora transportowe Atom IncuArch
 • Bronchofiberoskop 2,8 mm x 54 cm; kanał roboczy 1,2 mm, kąt widzenia 90°, +170°/-120° – 1 szt.
 • Defibrylator Lifepak 20e ze stymulacją i SpO2 – 1 szt.
 • Kamery termowizyjne – 3 szt.
 • Laptopy do systemu kamer termowizyjnych – 3 szt.
 • Butle na tlen - butle aluminiowe 2 L – 7 szt.
 • Objętościowe pompy infuzyjne – 20 szt.
 • Urządzenia do mycia i dezynfekcji powierzchni – 3 szt.
 • Dozowniki do tlenu – 20 szt.
 • Reduktory tlenowe – 10 szt.
 • Akcesoria do butli/wtyki
 • Ciśnieniomierze wraz z mankietami – 12 szt.
 • Reduktor butlowy – 5 szt.
 • Termometry (30 szt.) i pulsoksymetry (2 szt.)
 • System eliminacji zagrożeń mikrobiologicznych typu ReSPR ONE/R50 – 8 szt.
Modernizacja Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży
Projekt realizowany w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia nr DOI/INST/85112/6230/106/639 na udzielenie dotacji celowej
na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie”
Dotacja celowa z Ministerstwa Zdrowia w łącznej maksymalnej wysokości 1 421 900 zł
Planowany koszt realizacji zadania 4 677 840 zł

W ramach projektu zrealizowany został pełny remont Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka, Klinika została w pełni wyposażona w potrzebny sprzęt medyczny oraz meble.

Grupą docelową projektu są pacjenci i personel Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży IMiD.

Klinika została dostosowana do obowiązujących standardów. Remont znacznie poprawił warunki pracy naszym pracownikom oraz komfort hospitalizacji pacjentom Kliniki.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons