Projekty - Fundusz Medyczny

Utworzenie interdyscyplinarnego centrum leczenia i diagnostyki Instytutu Matki i Dziecka - umowa nr DOI/FM/SIS/2/106/1155/2023

 

 

Projekt realizowany w ramach Umowy nr DOI/FM/SIS/2/106/1155/2023  na udzielenie  dotacji celowej ze środków Funduszu Medycznego z Ministerstwa Zdrowia na dofinansowanie realizacji programu inwestycyjnego pn. „Utworzenie interdyscyplinarnego centrum leczenia i diagnostyki Instytutu Matki i Dziecka” w wysokości 281 182 420 PLN.

Nr umowy

DOI/FM/SIS/2/106/1155/2023

Okres realizacji

26.09.2023 r. - 31.12.2027 r.

Wartość projektu

299 800 000 PLN

Dofinansowanie z Funduszu Medycznego

281 182 420 PLN

Data podpisania Umowy

25 września 2023

Głównym celem inwestycji jest rozbudowa Instytutu Matki i Dziecka poprzez wybudowanie nowoczesnego budynku kliniczno – laboratoryjnego połączonego łącznikami z przebudowanym budynkiem B (istniejący budynek Kliniczny).

Realizacja projektu rozbudowy Instytutu o nowy budynek D oraz przebudowa budynku B ma na celu dostosowanie do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Głównym celem realizacji projektu jest usprawnienie procesu diagnostyki, leczenia poprzez zwiększenie dostępności i jakości udzielania świadczonych usług zdrowotnych dla pacjentów oraz stworzenie nowoczesnego interdyscyplinarnego centrum, które przyspieszy efektywną diagnostykę i leczenie pacjentów.

Dzięki realizacji inwestycji nastąpi m.in.:

1. zwiększenie liczby hospitalizacji jednodniowych,

2. organizacja opieki koordynowanej,

3. rozwój kompleksowej opieki w oparciu o zespół wielodyscyplinarny,

4. włączenie sztucznej inteligencji do rozwiązań diagnostyczno-terapeutycznych,

5. zwiększenie liczby sal zabiegowych, gabinetów diagnostycznych,

6. zwiększenie ilości gabinetów ambulatoryjnych,

7. zwiększenie liczby pracowni laboratoryjnych/ diagnostycznych umożliwiających rozwój diagnostyki.

8. wdrożenie innowacyjnych technologii diagnostycznych, medycznych, środowiskowych.

 

W ramach dotacji na 2023 r. i zawartych umów do Instytutu dostarczona została aparatura medyczna o łącznej wartości 2 602 476,00 zł., w tym:

  1. mikrochirurgiczny mikroskop operacyjny, model: MM51 za kwotę 2 499 336,00 zł. Mikrochirurgiczny mikroskop operacyjny używany jest w mikrochirurgii m.in. do chirurgii rekonstrukcyjnej, plastycznej, chirurgii ręki oraz limfatycznej.
  2. lampy do fototerapii statywowe oraz łóżeczkowe, za kwotę 81 540,00 zł.
  3. bilirubinometry (nieinwazyjne mierniki przesiewowe do oznaczania poziomu bilirubiny u noworodków i wcześniaków), za kwotę 21 600,00 zł.

Łączna wartość ww. urządzeń wynosi 2 602 476,00 zł., w tym dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 2 600 000,00 zł.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons