Projekty - Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

Zadanie finansowane w ramach umowy MONO/SN/0036/2023 ze środków Ministra Edukacji i Nauki


Nazwa programu: Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka


Nazwa i moduł wniosku: Doskonała nauka – Wsparcie monografii naukowych


Nazwa zadania: Mukowiscydoza – choroba wieloukładowa


Wartość dofinansowania z MEiN: 71 500 zł; całkowita wartość projektu: 79 500 zł


Opis zadania:

Celem zadania jest przygotowanie i wydanie monografii w języku angielskim pt.” Mukowiscydoza – choroba wieloukładowa” pod redakcją prof. dr hab. n. med. Doroty Sands. Wydanie monografii w języku angielskim pozwoli na rozpowszechnienie wiedzy zawartej w monografii wśród specjalistów nie znających języka polskiego, co przyczyni się z pewnością do udoskonalenia kompleksowej opieki nad pacjentami chorującymi na mukowiscydozę, a także ich rodzinami. Ważnym efektem tego projektu będzie również szerzenie polskiej innowacyjnej myśli na świecie. Ponadto dzięki wydaniu monografii w formie e-booka pokonanie bariery objętości opracowania drukowanego będzie znacznym ułatwieniem.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons