Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży

Historia kliniki

2 stycznia 1962 r. w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie powstała pierwsza w Polsce, a druga na świecie, Klinika Onkologii Dziecięcej, której inicjatorem, założycielem i organizatorem był prof. dr hab. n. med. Józef Bożek (1919-2011). Prof. J. Bożek był równocześnie pierwszym w Polsce Konsultantem Krajowym do spraw Onkologii Dziecięcej. Przy Klinice otwarto Poradnię Onkologiczną dla Dzieci, która miała na celu kwalifikację dziecka do leczenia, konsultację dzieci oraz prowadzenie kontroli po leczeniu. Ta struktura Kliniki pozostała do dziś.

Profesor J. Bożek był Kierownikiem Kliniki do 1990 r. Od 1991 r. do 1996 r. Kierownikiem Kliniki Onkologii Dzieci i Młodzieży była prof. dr hab. n. med. Danuta Perek. W 1996 r. Klinika przeniosła się do IP-CZD. W tym samym czasie w Instytucie Matki i Dziecka został powołany Zakład Chirurgii Onkologicznej, a następnie Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, której kierownikiem został prof. dr hab. n. med. Wojciech Wożniak (1951-2012). Profesor Wojciech Woźniak był wybitnym naukowcem, autorem wielu publikacji, dydaktykiem, nauczycielem młodych pokoleń lekarzy, a przede wszystkim prekursorem chirurgicznego leczenia oszczędzającego oraz chirurgicznego leczenia ognisk przerzutowych w płucach u dzieci i młodzieży z guzami litymi w Polsce.

Po śmierci prof. Wojciecha Wożniaka Kierownikiem Kliniki została dr n. med. Magdalena Rychłowska-Pruszyńska. Od lipca 2017 Kierownikiem Kliniki jest prof. IMiD, dr hab. n. med. Anna Raciborska.

Dziś Klinika, na podwalinach wieloletniego doświadczenia, aktywnie angażuje się w projekty naukowo – badawcze i badania kliniczne, co skutkuje pogłębianiem zaufania wśród pacjentów.

 

Materiały źródłowe:

Bożkowa K. Instytut Matki i Dziecka w latach 1948-2011. ISBN 978-83-9325504-2-4

Działalność Kliniki

 • Ośrodek wysokospecjalistyczny, zwłaszcza w zakresie leczenia dzieci z guzami litymi i histiocytozami. Działalność Kliniki obejmuje:
  • pełnienie roli ośrodka koordynacyjno – leczniczego nowotworów złośliwych kości u dzieci i młodzieży,
  • prowadzenie pełnej diagnostyki i leczenia kompleksowego (chemioterapia, postępowanie chirurgiczne, radioterapia) nowotworów wieku dziecięcego i młodzieńczego,
  • prowadzenie pełnej diagnostyki i leczenia pacjentów z terenu całego kraju z następującymi nowotworami wieku dziecięcego:
   - mięsaki tkanek miękkich/STS/soft tissue sarcoma (sarcoma synoviale, malignant fibrous histiocytoma, rhabdomysosarcoma/mięsak prążkowanokomórkowy, mięsak wrzecionowatokomórkowy, fibrosarcoma, angiosarcoma, haemangioendothelioma, haemangiopericitoma, pleomorphic sarcoma, niezróżnicowany wielopostaciowy mięsak/undiferantiated pleomorphic sarcoma, rhabdoid tumor, desmoplastic small round cell tumor/DSRCT, epithelioid sarcoma i in.),
   - nowotwory kości (ostosarcoma/kostniakomięsk, mięsak Ewinga, fibrosarcoma, chondrosarcoma/chrzestniakomięsak, guz olbrzymiokomórkowy i in.),
   - nowotwory układu współczulnego (nerwiak zarodkowy współczulny/neuroblastoma, pheochromocytoma/guz chromochłonny),
   - rak kory nadnerczy/adrenocortical carcinoma,
   - nowotwory nerek (Guz Wilmsa/nephroblastoma/nerczak zarodkowy, nephroblastomatoza, nerczak mezoblastyczny, mięsak jasnokomórkowy nerki/clear cell sarcoma, rak nerwowokomórkowy nerki/renal cell carcinoma, RTK/rhabdoid tumor of the kidney/guz rabdoidny nerki),
   - guzy zarodkowe (guz zatoki endodermalnej/yolk sack tumor, choriocarcinoma, teratoma/potworniaki, nasieniaki/seminoma, dysgerminoma),
   - nowotwory gruczołu tarczowego (raki tarczycy – brodawkowaty (PTC), pęcherzykowy (FTC), rdzeniasty (MTC), anaplastyczny (ATC)),
   - nowotwory wątroby (wątrobiak zarodkowy/hepatoblastoma, rak wątrobowokomórkowy/hepatocarcinoma),
   - zmiany skórne (czerniak, raki skóry),
   - choroby z kręgu histiocytoz (histiocytoza z komórek Langerhansa, choroba Rosai-Dorfmana, JXG/żółtakoziarniniak młodzieńczy),
   - inne procesy nowotworowe i nowotworopodobne.
 • Ośrodek referencyjny w leczeniu oszczędzającym, mniej okaleczającym, umożliwiającym uratowanie kończyny choremu dziecku. Stosuje się w tym przypadku endoprotezy onkologiczne, oraz tzw. rosnące, pozwalające na wydłużanie kończyny wraz ze wzrostem dziecka. Instytut Matki i Dziecka jako jeden z niewielu ośrodków na świecie rozpoczął wszczepianie endoprotez wydłużanych w wyniku działania pola elektromagnetycznego. Zabieg wydłużania jest krótki i bezinwazyjny.
 • Współpraca z naukowymi Towarzystwami Krajowymi oraz Zagranicznymi:
  • PeadCan ERN - European Reference Network for Paediatric Oncology,
  • Euro Ewing Consortium,
  • FOSTER (European Osteosarcoma Consortium; Fight OSteosarcoma Through European Reaserch),
  • European Consortium of Histiocytosis (ECHO),
  • Histiocytic Society,
  • International Society of Paediatric Oncology (SIOP),
  • IPSO - International Society of Surgeons – specjalizujący się w opiece chirurgicznej nad dziećmi z nowotworami,
  • European Musculo-Skeletal Oncology Society (E.M.S.O.S.),
  • Polskie Towarzystwo Onkologii I Hematologii Dziecięcej,
  • Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne,
  • Polskie Towarzystwo Onkologiczne,
  • Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej,
  • Polska Grupa Mięsakowa.

Działalność dydaktyczna:

Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży współpracuje z ośrodkami onkologii dziecięcej na terenie całego kraju oraz wieloma placówkami zagranicznymi. Prowadzimy kursy atestacyjne w zakresie onkologii wieku dziecięcego dla chirurgów dziecięcych przed II st. specjalizacji, chirurgów-onkologów, chirurgów ogólnych i pediatrów.

Działalność naukowa:

 • Zadania realizowane przez Klinikę
 • Projekty zamawiane - ekspertyzy
 • Granty
 • Opublikowane prace twórcze
 • Komercyjne badania kliniczne dot. leczenia guzów litych u dzieci
 • Niekomercyjne badania kliniczne

Certyfikaty:

 1. St. Jude Global Alliance - Instytut Matki i Dziecka jest częścią społeczności St. Jude Global Alliance, jako jedyna Klinika w Polsce jesteśmy partnerem tego prestiżowego międzynarodowego programu. Projekt ma na celu podnoszenie jakości opieki nad dziećmi z chorobami nowotworowymi oraz podnoszenie poziomu wyleczalności. Hasłem przewodnim dla tej współpracy jest: „Every Child, Everywhere”. Więcej o programie można przeczytać na stronie: https://global.stjude.org/en-us/
 2. Polskie Towarzystwo i Onkologii i Hematologii Dziecięcej – certyfikat potwierdzający spełnianie standardów hematologii i onkologii dziecięcej, a także akredytację w zakresie działalności medycznej, dydaktycznej i naukowej.

Nagrody i wyróżnienia

 1. Nagroda Prezesa Agencji Badań Medycznych - Medycyna Jutra dla prof. Anny Raciborskiej w kategorii Główny Badacz - 17.11.2022
 2. II miejsce w konkursie Złoty Skalpel Pulsu Medycyny, za „Autorskie, pediatryczne, niekomercyjne badania kliniczne w IMID obejmujące leczenie celowane i immunoterapię” – 08.11.2022
 3. II miejsce w kategorii Wydarzenie Rynku Zdrowia w konkursie Portrety Medycyny: „Wdrożenie i przeprowadzanie w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie unikatowych operacji ortopedycznych u dzieci chorych onkologicznie” - 24.10.2022
 4. IV miejsce w konkursie Pulsu Medycyny Złoty Skalpel 2021 – „Unikatowe zabiegi rekonstrukcyjne u dzieci z pierwotnymi nowotworami kości”
 5. Odznaczenie Państwowe dla prof. Anny Raciborskiej: Brązowy Krzyż Zasługi, za działalność na rzecz rozwoju medycyny i ochrony zdrowia publicznego.
 6. Wyróżnienie działalności Kliniki w konkursie Fundacji Kids „Dziecięcy Szpital Przyszłości” w 2 kategoriach: zintegrowana opieka oraz centrum innowacji 2.10.2021
 7. Złoty skalpel – IV miejsce za projekt „Innowacyjny zabieg rekonstrukcji całej kości ramiennej u 8 miesięcznej dziewczynki (wycięcie guza ramienia lewego z całą kością ramienną lewą, leczenie rekonstrukcyjne endoprotezą poresekcyjną wydłużalną)” - nagroda dla zespołu; kierownik zespołu Raciborska A – Puls Medycyny 10.10.2018
 8. Statuetka Aladyna - Nagroda Fundacji Spełnionych Marzeń – wyróżnienie przyznane za ogromne serce i zaangażowanie w walce z chorobą nowotworową u dzieci i młodzieży 3.07.2017 dla dr hab. n. med. Anny Raciborskiej
 9. Nagroda Dyrektora IMID dla dr hab. n. med. Anny Raciborskiej za wyróżniające się prace naukowe, dokonania w dziedzinie medycyny i szczególną aktywność zawodową 30.03.2017
 10. II nagroda za cykl artykułów o tematyce onkologicznej publikowanych na łamach “Pediatrii po Dyplomie” w roku 2015, 15.04.2016 dla dr hab.n.med. Anny Raciborskiej

Inne:

 1. Nadanie rangi eksperta Klinice Onkologii IMiD w leczeniu chorób z kręgu histiocytoz przez europejską organizację ds. leczenia histiocytoz ECHO -2021

Zespół Kliniki

Lekarze

Prof. IMID dr hab. n. med.

Anna Raciborska

specjalista pediatrii

specjalista hematologii i onkologii dziecięcej

 

lek. Iwona Malesza

specjalista chirurgii dziecięcej

specjalista chirurgii onkologicznej

 

lek. Tomasz Koziński

specjalista onkologii klinicznej

 

dr n. med. Sławomir Barszcz

lekarz konsultant neurochirurg

 

dr n. med. Katarzyna Bilska

specjalista pediatrii

specjalista rehabilitacji

 

dr n. med. Krzysztof Bronowicki

specjalista chirurgii dziecięcej

specjalista chirurgii onkologicznej

 

lek. Wojciech Jasica

lekarz, w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii

 

dr n. med. Zofia Małas

specjalista pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej

 

dr n. med. Bartosz Pachuta

specjalista ortopedii i traumatologii

w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej

 

dr n. med. Borys Przybyszewski

specjalista pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej

 

dr n. med. Elżbieta Rogowska

specjalista onkologii klinicznej

 

dr n. med. Barbara Sopyło

specjalista pediatrii

specjalista hematologii i onkologii dziecięcej

 

dr n. med. Agnieszka Szymborska

specjalista chirurgii dziecięcej

w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej

 

lek. Tomasz Walenta

specjalista chirurgii dziecięcej

 

lek. Anna Zelwiańska

specjalista pediatrii

specjalista onkologii dziecięcej

Rehabilitanci

mgr fizjoterapii

Anna Wyka-Wojeńska

 

mgr fizjoterapii

Paulina Babecka

 

 

mgr fizjoterapii

Ewa Bartnik- Kropiewnicka

 

mgr fizjoterapii

Karolina Potoczny

 

Psycholodzy

mgr Joanna Pruban

 

mgr Aleksandra Tobota-Różańska

 

mgr Mariola Wujec

 

Pielęgniarki

Burzyńska Izabela

 

Ciąpała Andżelika

 

Ciesielska Donata

 

Czupryńska Małgorzata

 

Domaniewicz Katarzyna

 

Golińska Elżbieta

 

Grabowska Iwona

 

Grodzka Olga

 

Grzeczna Joanna

 

Jaźwińska Agnieszka

 

Kamińska Krystyna

 

Kołacz Ewa

 

Kowalewska Dorota

 

Łuszczyńska Agnieszka

 

Mabrouk Monika

 

Malinoś Dorota

 

Mazurek Ewa

 

Mikołajczewska Joanna

 

Możdzonek Monika

 

Przyborowska Alicja

 

Rudnicka Maria

 

Sadowska Beata

 

Skarzyńska Grażyna

 

Świderska Grażyna

 

Trosińska Anna

 

Tkaczyk Jolanta

 

Zgiet Jolanta

 

Sekretariat

mgr Katarzyna Maleszewska

 

Marta Matysiak

 

Michał Strzemiński

 

Zespół poradni

Magdalena Burkowska

 

Paulina Wielgat

Grażyna Nować

 

Katarzyna Pryciak

 

Anna Szymczyk

 

Wsparcie Fundacji

Wiele fundacji wspiera swoją działalnością Klinikę Onkologii i Chirurgii Onkologicznej IMiD. Jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc, która usprawnia działanie Kliniki, a także ułatwia naszym podopiecznym lepiej znieść ciężki czas spędzony podczas leczenia w szpitalu.

 

Fundacja Spełnionych Marzeń

Fundacja Spełnionych Marzeń od 15 lat działa na rzecz dzieci i młodzieży chorej na nowotwory.

Fundacja swoją pomoc dedykuje małym pacjentów pięciu dziecięcych ośrodków onkologicznych w Polsce, w tym Klinice Onkologii IMiD.

Od 2002 roku Fundacja działa prężnie na oddziałach dziecięcej onkologii, wprowadzając uśmiech i radość - tak ważne w procesie leczenia nowotworów. Małym pacjentom oraz ich rodzinom Fundacja towarzyszy od momentu diagnozy, przez cały proces leczenia, ale też po jego zakończeniu pomagając powrócić do codziennej rzeczywistości.

Więcej o działalności Fundacji Spełnionych Marzeń: www.spelnionemarzenia.org.pl

Fundacja Herosi

Fundacja Herosi jest organizacją pożytku publicznego od 2009 roku aktywnie pomagającą dzieciom z chorobami nowotworowymi oraz z domów dziecka.

Fundacja Herosi zajmuje się także pozyskaniem funduszy na zakup sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Do tej pory, dzięki licznym zbiórkom i akcjom przeprowadzonym przez Fundację, udało się zakupić sprzęt medyczny m.in. pompy do chemioterapii, kardiomonitory, specjalistyczne łóżka, sprzęt do rehabilitacji kończyn po zabiegach onkologicznych, pulsoksymetry, przenośny rentgen, konsole do oglądania zdjęć RTG, stół operacyjny ALPHASTAR PRO 1132 z wyposażeniem oraz elektrokoagulator - aparat SPECTRUM, o łącznej wartości przekraczającej 600 000 zł.

Wolontariusze z Fundacji stale odwiedzają podopiecznych na oddziale organizując im czas wolny od zabiegów w trakcie leczenia i pobytu w szpitalu.

W działalność Herosów bardzo mocno zaangażowani są znani sportowcy m.in. siatkarze, skoczkowie narciarscy, piłkarze ręczni, piłkarze nożni, a także aktorzy, projektanci i muzycy, którzy biorą udział w spotkaniach z dziećmi, zbiórkach i w sesjach zdjęciowych z udziałem podopiecznych.

Więcej o działalności Fundacji Herosi: herosi.eu

 

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową działa od 1991 r. Prowadzi Ośrodek Terapeutyczny w Warszawie. W budynku Fundacji zorganizowano także miejsca do mieszkania dla rodzin, które przyjeżdżają do Warszawy leczyć dzieci. W Ośrodku jest kuchnia, pralnia, jadalnia, pokoje zabaw dla dzieci, sala rehabilitacyjna - wszystko po to, aby rodziny wyrwane przez chorobę dziecka z domów, mogły prowadzić normalne życie.

Fundacja prowadzi także wiele innych projektów i działań. Organizuje obozy wypoczynkowe, obozy rehabilitacyjne, prowadzi działania edukacyjne i szkoleniowe, wspiera kliniki onkologiczne kupując sprzęt medyczny. Pracownicy i wolontariusze Fundacji organizują dla dzieci zajęcia plastyczne, imprezy urodzinowe, odwiedzają pacjentów w szpitalu.

Więcej o działalności Fundacji: fundacja.net

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka stawia sobie za cel działanie na rzecz ochrony zdrowia pacjentów i promocję profilaktyki zdrowotnej dzieci, młodzieży oraz kobiet w ciąży. Naszą rolą jest przede wszystkim niesienie pomocy osobom chorym i ich rodzinom. Fundacja związana jest z Instytutem Matki i Dziecka, bezpośrednio go wspierając. By spełniać swoje cele Fundacja współpracuje ze środowiskami naukowymi, organizując szkolenia i wykłady, czy szeroko pojętą działalność na rzecz protekcji zdrowia Polaków. Zadaniem jakie stawiamy przed sobą jest również pozyskiwanie środków na konserwację sprzętu medycznego, czy rozwój placówek medycznych i naukowych, a tym samym próba zapewnienia jak najlepszej jakości usług.

Fundacja rozpoczęła swoją działalność w marcu 2014 roku.

Więcej o działalności Fundacji: fundacja.imid.med.pl

Informacje organizacyjne

Pacjenci chcący zarejestrować się w ramach Szybkiej Terapii Onkologicznej proszeni są o telefon pod numer: 22 32 77 050

Na wizytę prosimy przynieść kopie wyników wykonanych badań obrazowych.

szybka terapia onkologiczna CMYK A4

Poniżej znajdą Państwo informacje organizacyjne dot. działalności Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej

Endoprotezy

Program Endoprotez

Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej od blisko 20 lat jest prekursorem leczenia oszczędzającego, mniej okaleczającego u dzieci i młodzieży.

Obecnie Klinika jest realizatorem projektu Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Program zakłada refundację endoprotez onkologicznych poresekcyjnych. W tym także tzw. rosnących, umożliwiających bezinwazyjne wydłużenie kończyny wraz z postępującym wzrostem pacjenta, za pomocą pola elektromagnetycznego oraz wydłużalnych mechanicznie. Każdy implant jest dobierany indywidualnie dla każdego pacjenta. W przypadku nietypowego zakresu resekcji kości, wieku lub lokalizacji guza, implementowane endoprotezy są wykonywane na specjalne zamówienie, tzw. custom made, w tym również wytworzonych za pomocą techniki 3D.  Implanty wykonane są ze specjalnych tworzyw, pokrytych powłoką TIN, w celu prewencji zakażeń i zminimalizowania reakcji organizmu na implant.

Pacjent po zabiegu otrzymuje spersonalizowany identyfikator – paszport implantu,  który zaleca się mieć zawsze przy sobie. Endoprotezy bowiem mogą aktywować czujniki w bramkach na lotniskach. W przypadku kontroli i aktywacji bramki należy okazać kontrolerom powyższy dokument.

UWAGA! Każdy pacjent w celu kwalifikacji do endoprotezoplastyki musi osobiście zgłosić się na wizytę konsultacyjną do Poradni Chirurgii Onkologicznej.

Produkcja implantu jest długotrwałym procesem trwającym od 8 do 10 tygodni. W związku z tym należy bez zbędnej zwłoki po dokonaniu rozpoznania choroby nowotworowej kości dostarczyć całą dokumentację oraz badania obrazowe.

Szanowni Pacjenci i Rodzice! 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi przygotowanymi przez  Zespół naszej Kliniki. Znajdą tu Państwo przydatne wytyczne, rekomendacje i zalecenia związane z zabiegiem endoprotezoplastyki.

prof. dr hab. n. med. Anna Raciborska 

Informacje "Moje dziecko czeka zabieg endoprotezoplastyki" do pobrania tutaj

Kierownik
prof. IMID dr hab. n. med. Anna Raciborska
22 32 77 205
klinika.onkologii@imid.med.pl
Budynek Główny, piętro I

 

Zastępca Kierownika ds. Chirurgii Onkologicznej
lek. Iwona Malesza

 

 

 

Zastępca Kierownika ds. Onkologii
lek. Tomasz Koziński

 

mozdzonek-monika Pielęgniarka koordynująca
Monika Możdżonek
22 32 77 114

 

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons