Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży

Historia kliniki

2 stycznia 1962 r. w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie powstała pierwsza w Polsce, a druga na świecie, Klinika Onkologii Dziecięcej, której inicjatorem, założycielem i organizatorem był prof. dr hab. n. med. Józef Bożek (1919-2011). Prof. J. Bożek był równocześnie pierwszym w Polsce Konsultantem Krajowym do spraw Onkologii Dziecięcej. Przy Klinice otwarto Poradnię Onkologiczną dla Dzieci, która miała na celu kwalifikację dziecka do leczenia, konsultację dzieci oraz prowadzenie kontroli po leczeniu. Ta struktura Kliniki pozostała do dziś.

Profesor J. Bożek był Kierownikiem Kliniki do 1990 r. Od 1991 r. do 1996 r. Kierownikiem Kliniki Onkologii Dzieci i Młodzieży była prof. dr hab. n. med. Danuta Perek. W 1996 r. Klinika przeniosła się do IP-CZD. W tym samym czasie w Instytucie Matki i Dziecka został powołany Zakład Chirurgii Onkologicznej, a następnie Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, której kierownikiem został prof. dr hab. n. med. Wojciech Wożniak (1951-2012). Profesor Wojciech Woźniak był wybitnym naukowcem, autorem wielu publikacji, dydaktykiem, nauczycielem młodych pokoleń lekarzy, a przede wszystkim prekursorem chirurgicznego leczenia oszczędzającego oraz chirurgicznego leczenia ognisk przerzutowych w płucach u dzieci i młodzieży z guzami litymi w Polsce.

Po śmierci prof. Wojciecha Wożniaka Kierownikiem Kliniki została dr n. med. Magdalena Rychłowska-Pruszyńska. Od lipca 2017 Kierownikiem Kliniki jest prof. IMiD, dr hab. n. med. Anna Raciborska.

Dziś Klinika, na podwalinach wieloletniego doświadczenia, aktywnie angażuje się w projekty naukowo – badawcze i badania kliniczne, co skutkuje pogłębianiem zaufania wśród pacjentów.

 

Materiały źródłowe:

Bożkowa K. Instytut Matki i Dziecka w latach 1948-2011. ISBN 978-83-9325504-2-4

Działalność Kliniki

 • Ośrodek wysokospecjalistyczny, zwłaszcza w zakresie leczenia dzieci z guzami litymi i histiocytozami. Działalność Kliniki obejmuje:
  • pełnienie roli ośrodka koordynacyjno – leczniczego nowotworów złośliwych kości u dzieci i młodzieży,
  • prowadzenie pełnej diagnostyki i leczenia kompleksowego (chemioterapia, postępowanie chirurgiczne, radioterapia) nowotworów wieku dziecięcego i młodzieńczego,
  • prowadzenie pełnej diagnostyki i leczenia pacjentów z terenu całego kraju z następującymi nowotworami wieku dziecięcego: nowotwory tkanek miękkich, nowotwory kości, nowotwory układu współczulnego, nowotwory nerek, guzy zarodkowe, nowotwory gruczołu tarczowego, nowotwory wątroby, zmiany skórne, inne procesy nowotworowe i nowotworopodobne,
 • Ośrodek referencyjny w leczeniu oszczędzającym, mniej okaleczającym, umożliwiającym uratowanie kończyny choremu dziecku. Stosuje się w tym przypadku endoprotezy onkologiczne, oraz tzw. rosnące, pozwalające na wydłużanie kończyny wraz ze wzrostem dziecka. Instytut Matki i Dziecka jako jeden z niewielu ośrodków na świecie rozpoczął wszczepianie endoprotez wydłużanych w wyniku działania pola elektromagnetycznego. Zabieg wydłużania jest krótki i bezinwazyjny.
 • Współpraca z naukowymi Towarzystwami Krajowymi oraz Zagranicznymi.

Działalność dydaktyczna:

Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży współpracuje z ośrodkami onkologii dziecięcej na terenie całego kraju oraz wieloma placówkami zagranicznymi. Prowadzimy kursy atestacyjne w zakresie onkologii wieku dziecięcego dla chirurgów dziecięcych przed II st. specjalizacji, chirurgów-onkologów, chirurgów ogólnych i pediatrów.

Działalność naukowa:

 • Zadania realizowane przez Klinikę
 • Projekty zamawiane - ekspertyzy
 • Granty
 • Opublikowane prace twórcze
 • Komercyjne badani kliniczne dot. leczenia guzów litych u dzieci
 • Niekomercyjne badania kliniczne

Ponadto warto zaznaczyć, że w 2020 r. Klinika Onkologii IMiD została wybrana, w postępowaniu konkursowym Agencji Badań Medycznych, na realizatora pierwszego w Polsce autorskiego niekomercyjnego badania klinicznego dot. leczenia chorób z kręgu histiocytoz. To wielka szansa dla naszych chorych. Projekt POL HISTIO to niekomercyjne badanie kliniczne, którego celem podstawowym jest optymalizacja postępowania oraz leczenia dzieci z rozrostami z komórek histiocytarnych (m.in. LCH, JXG, choroba Rosai-Dorfman). Koordynatorem projektu jest prof. Anna Raciborska – Kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.

Rozrosty z komórek histiocytarnych to rzadkie schorzenia o różnorodnym obrazie i przebiegu klinicznym. Przebieg często bywa zaskakujący, od samoistnych remisji do gwałtownej progresji prowadzącej do zgonu. W ostatnich latach odkryto, iż u wielu pacjentów proliferacja w rozrostach z komórek histiocytarnych wynika z występowania zaburzeń szlaku sygnałowego RAS/MAPK. Występowanie mutacji łączy się zazwyczaj z bardziej agresywną formą choroby, cięższymi jej skutkami, opornością na konwencjonalną chemioterapię, a przede wszystkim z większą śmiertelnością. Od kilku lat na świecie podejmowane są próby leczenia celowanego.

Głównym celem projektu POL HISTIO jest poprawa diagnostyki u pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych poprzez ocenę profilu molekularnego w tkance guza oraz jego monitorowanie we krwi. Na podstawie otrzymanych wyników będzie można ocenić m.in. skuteczność leczenia, a także dobrać jego rodzaj. Kolejnym celem POL HISTIO jest udostępnienie wszystkim chorym dzieciom (zwłaszcza opornym na konwencjonalną terapię) możliwości leczenia celowanego w oparciu o wynik badania molekularnego. Leczenie to będzie całkowicie finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych. Badanie kliniczne swoim zasięgiem ma objąć pacjentów z całej Polski. Realizację projektu na wspierać również wiodący ośrodek onkologii dziecięcej z USA.

Kwota dofinansowania projektu to 19 954 352, 00 zł

 

 

Zespół Kliniki

Lekarze

Specjalizacja

prof. nadzw. dr hab. n. med.

Anna Raciborska

specjalista pediatrii

specjalista hematologii i onkologii dziecięcej

lek. Iwona Malesza

specjalista chirurgii dziecięcej                        specjalista chirurgii onkologicznej

lek. Tomasz Koziński

 specjalista onkologii klinicznej

lek. Bartosz Pachuta

specjalista ortopedii i traumatologii, w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej

lek. Tomasz Walenta

specjalista chirurgii dziecięcej

dr n. med. Krzysztof Bronowicki

specjalista chirurgii dziecięcej

specjalista chirurgii onkologicznej

dr n. med. Barbara Sopyło

specjalista pediatrii

specjalista hematologii i onkologii dziecięcej

lek. Katarzyna Bilska

specjalista pediatrii

specjalista rehabilitacji

lek. Elżbieta Rogowska

specjalista onkologii klinicznej

dr n. med. Magdalena Rychłowska-Pruszyńska

specjalista chirurgii dziecięcej

specjalista chirurgii onkologicznej

lek. Zofia Małas

specjalista pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej

lek. Wojciech Jasica

lekarz, w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii

dr n. med. Borys Przybyszewski 

specjalista pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej

dr n. med. Agnieszka Szymborska 

specjalista chirurgii dziecięcej, w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej

dr n. med. Sławomir Barszcz 

lekarz konsultant neurochirurg

 

  Zespół pielęgniarski
l.p. Imię i Nazwisko
1 Burzyńska Izabela
2 Ciąpała Andżelika
3 Ciesielska Donata
4 Czupryńska Małgorzata
5 Domaniewicz Katarzyna
6 Golińska Elżbieta
7 Grabowska Iwona
8 Grodzka Olga
9 Grzeczna Joanna
10 Jaźwińska Agnieszka
11 Kamińska Krystyna
12 Kołacz Ewa
13 Kowalewska Dorota
14 Łuszczyńska Agnieszka
15 Mabrouk Monika
16 Malinoś Dorota
17 Mazurek Ewa
18 Mikołajczewska Joanna
19 Możdzonek Monika
20 Przyborowska Alicja
21 Rudnicka Maria
22 Sadowska Beata
23 Skarzyńska Grażyna
24 Świderska Grażyna
25 Trosińska Anna
26 Tkaczyk Jolanta
27 Zgiet Jolanta

Wsparcie Fundacji

Wiele fundacji wspiera swoją działalnością Klinikę Onkologii i Chirurgii Onkologicznej IMiD. Jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc, która usprawnia działanie Kliniki, a także ułatwia naszym podopiecznym lepiej znieść ciężki czas spędzony podczas leczenia w szpitalu.

 

Fundacja Spełnionych Marzeń

Fundacja Spełnionych Marzeń od 15 lat działa na rzecz dzieci i młodzieży chorej na nowotwory.

Fundacja swoją pomoc dedykuje małym pacjentów pięciu dziecięcych ośrodków onkologicznych w Polsce, w tym Klinice Onkologii IMiD.

Od 2002 roku Fundacja działa prężnie na oddziałach dziecięcej onkologii, wprowadzając uśmiech i radość - tak ważne w procesie leczenia nowotworów. Małym pacjentom oraz ich rodzinom Fundacja towarzyszy od momentu diagnozy, przez cały proces leczenia, ale też po jego zakończeniu pomagając powrócić do codziennej rzeczywistości.

Więcej o działalności Fundacji Spełnionych Marzeń: www.spelnionemarzenia.org.pl

Fundacja Herosi

Fundacja Herosi jest organizacją pożytku publicznego od 2009 roku aktywnie pomagającą dzieciom z chorobami nowotworowymi oraz z domów dziecka.

Fundacja Herosi zajmuje się także pozyskaniem funduszy na zakup sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Do tej pory, dzięki licznym zbiórkom i akcjom przeprowadzonym przez Fundację, udało się zakupić sprzęt medyczny m.in. pompy do chemioterapii, kardiomonitory, specjalistyczne łóżka, sprzęt do rehabilitacji kończyn po zabiegach onkologicznych, pulsoksymetry, przenośny rentgen, konsole do oglądania zdjęć RTG, stół operacyjny ALPHASTAR PRO 1132 z wyposażeniem oraz elektrokoagulator - aparat SPECTRUM, o łącznej wartości przekraczającej 600 000 zł.

Wolontariusze z Fundacji stale odwiedzają podopiecznych na oddziale organizując im czas wolny od zabiegów w trakcie leczenia i pobytu w szpitalu.

W działalność Herosów bardzo mocno zaangażowani są znani sportowcy m.in. siatkarze, skoczkowie narciarscy, piłkarze ręczni, piłkarze nożni, a także aktorzy, projektanci i muzycy, którzy biorą udział w spotkaniach z dziećmi, zbiórkach i w sesjach zdjęciowych z udziałem podopiecznych.

Więcej o działalności Fundacji Herosi: herosi.eu

 

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową działa od 1991 r. Prowadzi Ośrodek Terapeutyczny w Warszawie. W budynku Fundacji zorganizowano także miejsca do mieszkania dla rodzin, które przyjeżdżają do Warszawy leczyć dzieci. W Ośrodku jest kuchnia, pralnia, jadalnia, pokoje zabaw dla dzieci, sala rehabilitacyjna - wszystko po to, aby rodziny wyrwane przez chorobę dziecka z domów, mogły prowadzić normalne życie.

Fundacja prowadzi także wiele innych projektów i działań. Organizuje obozy wypoczynkowe, obozy rehabilitacyjne, prowadzi działania edukacyjne i szkoleniowe, wspiera kliniki onkologiczne kupując sprzęt medyczny. Pracownicy i wolontariusze Fundacji organizują dla dzieci zajęcia plastyczne, imprezy urodzinowe, odwiedzają pacjentów w szpitalu.

Więcej o działalności Fundacji: fundacja.net

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka stawia sobie za cel działanie na rzecz ochrony zdrowia pacjentów i promocję profilaktyki zdrowotnej dzieci, młodzieży oraz kobiet w ciąży. Naszą rolą jest przede wszystkim niesienie pomocy osobom chorym i ich rodzinom. Fundacja związana jest z Instytutem Matki i Dziecka, bezpośrednio go wspierając. By spełniać swoje cele Fundacja współpracuje ze środowiskami naukowymi, organizując szkolenia i wykłady, czy szeroko pojętą działalność na rzecz protekcji zdrowia Polaków. Zadaniem jakie stawiamy przed sobą jest również pozyskiwanie środków na konserwację sprzętu medycznego, czy rozwój placówek medycznych i naukowych, a tym samym próba zapewnienia jak najlepszej jakości usług.

Fundacja rozpoczęła swoją działalność w marcu 2014 roku.

Więcej o działalności Fundacji: fundacja.imid.med.pl

Informacje organizacyjne

Pacjenci chcący zarejestrować się w ramach Szybkiej Terapii Onkologicznej proszeni są o telefon pod numer: 22 32 77 050

Na wizytę prosimy przynieść kopie wyników wykonanych badań obrazowych.

szybka terapia onkologiczna CMYK A4

Poniżej znajdą Państwo informacje organizacyjne dot. działalności Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej

Endoprotezy

Program Endoprotez

Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej od blisko 20 lat jest prekursorem leczenia oszczędzającego, mniej okaleczającego u dzieci i młodzieży.

Obecnie Klinika jest realizatorem projektu Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Program zakłada refundację endoprotez onkologicznych poresekcyjnych. W tym także tzw. rosnących, umożliwiających bezinwazyjne wydłużenie kończyny wraz z postępującym wzrostem pacjenta, za pomocą pola elektromagnetycznego oraz wydłużalnych mechanicznie. Każdy implant jest dobierany indywidualnie dla każdego pacjenta. W przypadku nietypowego zakresu resekcji kości, wieku lub lokalizacji guza, implementowane endoprotezy są wykonywane na specjalne zamówienie, tzw. custom made, w tym również wytworzonych za pomocą techniki 3D.  Implanty wykonane są ze specjalnych tworzyw, pokrytych powłoką TIN, w celu prewencji zakażeń i zminimalizowania reakcji organizmu na implant.

Pacjent po zabiegu otrzymuje spersonalizowany identyfikator – paszport implantu,  który zaleca się mieć zawsze przy sobie. Endoprotezy bowiem mogą aktywować czujniki w bramkach na lotniskach. W przypadku kontroli i aktywacji bramki należy okazać kontrolerom powyższy dokument.

UWAGA! Każdy pacjent w celu kwalifikacji do endoprotezoplastyki musi osobiście zgłosić się na wizytę konsultacyjną do Poradni Chirurgii Onkologicznej.

Produkcja implantu jest długotrwałym procesem trwającym od 8 do 10 tygodni. W związku z tym należy bez zbędnej zwłoki po dokonaniu rozpoznania choroby nowotworowej kości dostarczyć całą dokumentację oraz badania obrazowe.

Szanowni Pacjenci i Rodzice! 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi przygotowanymi przez  Zespół naszej Kliniki. Znajdą tu Państwo przydatne wytyczne, rekomendacje i zalecenia związane z zabiegiem endoprotezoplastyki.

prof. dr hab. n. med. Anna Raciborska 

Informacje "Moje dziecko czeka zabieg endoprotezoplastyki" do pobrania tutaj

Kierownik
prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Raciborska
22 32 77 205
klinika.onkologii@imid.med.pl
Budynek Główny, piętro I

 

 

Zastępca Kierownika ds. Chirurgii Onkologicznej
lek. Iwona Malesza

 

 

 

Zastępca Kierownika ds. Onkologii
lek. Tomasz Koziński

 

mozdzonek-monika Pielęgniarka koordynująca
Monika Możdżonek
22 32 77 114